Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

2012

28-12-2012Succes voor Groningse aanpak multiprobleemgezinnen

Een verbetering van de zelfredzaamheid en duidelijke vooruitgang op de leefgebieden opvoeden, inkomen, gezondheid, activering en werk. Deze conclusies trekt onderzoeksbureau Intraval in de evaluatie van het Groningse pilotproject Multiprobleemgezinnen ‘De Ploeg’.

27-12-2012Burgemeester Hilversum legt 100ste huisverbod op

De burgemeester van Hilversum heeft deze week voor de 100ste keer een huisverbod opgelegd. Gelet op de grote impact van huiselijk geweld is dit geen reden voor vreugde. Wel laat het zien dat de overheid ook achter de voordeur tegen geweld optreedt, slachtoffers beschermt en daders aanpakt.

24-12-2012Meer kinderen slachtoffer seksuele uitbuiting

De overheid onderschat het aantal minderjarigen dat seksueel wordt uitgebuit. Dat komt doordat organisaties als Bureau Jeugdzorg en de voogdij-instelling Nidos de slachtoffers niet of nauwelijks melden bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel. Dat blijkt uit een rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel & Seksueel Geweld tegen Kinderen, dat vandaag is gepubliceerd.

20-12-2012Moord op vrouw vaak door huiselijke omstandigheden

Huiselijke omstandigheden zijn het meest voorkomende motief voor moord op een vrouw. Dat staat in de publicatie ‘De Nederlandse samenleving 2012: Weerslag van crisis op de maatschappij’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij zeven procent van alle slachtoffers van geweldsdelicten was de dader een (ex-)partner of familielid.

20-12-2012Fusie opvangorganisaties Zuid-Limburg

Vrouwenopvang 't Wieckerhoes in Maastricht stopt per 1 januari 2013. De organisatie fuseert met XONAR. Beide organisaties gaan samen verder onder de naam XONAR vrouwenopvang- en hulpverlening. Naast deze vorm van hulpverlening biedt XONAR in de regio Zuid-Limburg jeugd- en opvoedhulp, en hulp aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

18-12-2012Start campagne Groningen geeft thuis

Stichting Toevluchtsoord in Groningen viert vandaag haar 100-jarige ‘huisvestingsjubileum’. Burgemeester Peter Rehwinkel, ambassadeur tegen huiselijk geweld, en Riekje Kok, directeur-bestuurder van Toevluchtsoord, grijpen deze gelegenheid aan om het startschot te geven voor de campagne ‘Groningen geeft thuis’. Deze drie jaar durende sponsorcampagne moet resulteren in een nieuwe opvangvoorziening voor vrouwen en kinderen.

13-12-2012Signalen mensenhandel na huiselijk geweld onvoldoende opgepakt

Gemeenten kunnen signalen van mensenhandel opvangen na meldingen van huiselijk geweld. In praktijk worden dit soort signalen vaak slecht gecombineerd, bijvoorbeeld omdat diensten ten onrechte denken dat privacy-wetgeving dit onmogelijk maakt. Dat stelt Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer-Vermeulen in een rapport dat gisteren is aangeboden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

13-12-2012Expositie kindertekeningen huiselijk geweld

Geestelijke gezondheidsorganisatie Dimence exposeert tekeningen van kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Deze reizende expositie is tot 20 december te zien bij Centrum voor Jeugd en Gezin Zwolle-Zuid en Zwolle-West. Deze expositie brengt de positie van kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld onder de aandacht.

11-12-2012Vrouwenmishandeling meestal door een bekende

Bij het merendeel van de mishandelingen en bedreigingen bij vrouwen is de dader een bekende van het slachtoffer. Bij drie op de tien mishandelde vrouwen is de (ex-)partner of een familielid de dader. Dat is bij mannen veel minder het geval. Weliswaar zijn mannen vaker dan vrouwen slachtoffer van mishandeling (1,3 versus 0,7 procent) en bedreiging (4,6 versus 2,5 procent).  Vrouwen hebben veel vaker te maken met seksueel geweld dan mannen.

10-12-2012Signalering kindermishandeling onvoldoende verbeterd

De signalering van kindermishandeling bij huisartsenposten is sinds 2010 nog onvoldoende verbeterd. De afspraken voor verbeteringen zijn maar deels uitgevoerd. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de naleving van normen voor verantwoorde signalering van kindermishandeling bij alle 122 huisartsenposten in Nederland.

10-12-2012Factsheet en 5-Stappenkaart Meldcode

Het ministerie van VWS heeft Alle informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling overzichtelijk op een rij gezet in een factsheet. Daarnaast is er een 5-Stappenkaart gemaakt.

10-12-2012Waanstress voorspelt risico op geweld

Achtervolgingswanen, maar dan vooral de stress die patiënten met deze wanen daarvan hebben, blijken het risico op uitbarstingen van agressie en geweld goed te voorspellen. Behandelaren van mensen met deze waandenkbeelden zouden met gesprekstherapie kunnen proberen deze waanstress te verminderen. Zo kan worden voorkomen dat patiënten ernstige delicten plegen, in de huiselijke omgeving of in de psychiatrische kliniek.

06-12-2012Huiselijk geweld in Groningen sneller aangepak

De politie in de gemeente Groningen seint het Steunpunt Huiselijk Geweld eerder in over incidenten. Daardoor wordt huiselijk geweld in Groningen sneller aangepakt dan voorheen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden deze week.

05-12-2012Helft professionals bekend met meldcode

51 procent van de professionals in onderwijs, zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en justitie zijn bekend met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. 36 procent van deze professionals beschikt in hun dagelijkse werk over een meldcode. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS.

03-12-2012Invoering meldcode vertraagd

De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt pas vanaf 1 juni 2013 van kracht. Dat is vijf maanden later dan de bedoeling was. Omdat de goedkeuring van deze wet door de Tweede Kamer is vertraagd, is 1 januari 2013 niet haalbaar.

03-12-2012‘Aanpak huiselijk geweld in Nederland onvoldoende’

Het Nederlandse beleid inzake huiselijk geweld en vrouwenhandel schiet tekort. De regering heeft onvoldoende uitvoering gegeven aan de dwingende aanbevelingen van het Vrouwenrechtencomite. Dat stelt Violeta Neubauer, lid van het toezichthoudend comité op het VN-Vrouwenverdrag.

30-11-2012VN willen geweld tegen vrouwen uitbannen

De Verenigde Naties hebben op Nederlands-Frans initiatief met algemene stemmen een resolutie aangenomen om geweld tegen vrouwen uit te bannen. Dit betekent dat landen bescherming moeten bieden, wetgeving dienen aan te passen, hulpverleners moeten trainen en slachtoffers betere nazorg dienen te bieden.

29-11-20123DOC Code Rood Huiselijk Geweld

Het NCRV-programma Dokument besteedt volgende week aandacht aan huiselijk geweld. In 3DOC Code Rood Huiselijk geweld volgt filmmaakster Jessica Villerius Casemanager Henk Giebels. Als er bij de politie een 112 melding van huiselijk geweld binnenkomt waarbij een verdachte wordt gearresteerd, wordt Henk Giebels ingeschakeld.

28-11-2012App tegen huiselijk geweld

Petra van der Pool, een maatschappelijk werkster uit Zeeland, heeft een idee ingediend voor het ontwikkelen van een smartphone-app tegen huiselijk geweld. Met de app kunnen vrouwen, volgens Van der Pool, de regie in eigen handen houden.

28-11-2012Verband huiselijk geweld en dierenmishandeling

Wanneer een mens of dier in het gezin mishandeld wordt, verhoogt dit het risico’s op mishandeling bij de andere leden van het gezin. Dat blijkt uit het eerste wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling onder slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland.

27-11-2012Toename huisverboden in West-Friesland

Drank en drugs spelen steeds vaker een rol bij huiselijk geweld – vooral onder jongeren. Dat meldt het Noordhollands Dagblad deze week. Hulpverleners in West-Friesland merken verder op dat het geweld verhardt. Om mensen te beschermen, neemt het aantal huisverboden in deze regio toe.

26-11-2012Kamervragen afstemming ketenpartners

PvdA-Kamerlid Myrthe Hilkens heeft onlangs diverse Kamervragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vragen zoomen in op de afstemming tussenketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld.

23-11-2012Week Zonder Geweld 2012

Van 25 november tot en met 1 december vindt de Week Zonder Geweld plaats. Hieronder vindt u een greep uit de activiteiten die er in het kader van deze week plaatsvinden.

21-11-2012Taskforce kindermishandeling van start

De overheid meer manieren bedenken om kindermishandeling te voorkomen. Dat stelt de Taskforce kindermishandeling en kindermisbruik, die gisteren werd ingesteld.

20-11-2012Meer overleg nodig bij aanpak huiselijk geweld

Instanties hebben bij herhaling langs elkaar heen gewerkt bij een geval van huiselijk geweld met dodelijke afloop in Maastricht. Dat zegt een onderzoekscommissie van justitie. Bij dit soort gevallen van ernstig geweld moet er beter overleg en meer samenwerking zijn, aldus de onderzoekers.

16-11-2012Train-de-trainer bijeenkomst ‘Werken met een Meldcode’

MOVISIE verzorgt op vrijdag 14 december 2012 in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een Train-de-trainer bijeenkomst ‘Werken met een Meldcode’. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, maar wees er snel bij want vol is vol.

16-11-2012Veiligheidshuizen Nijmegen en Rivierenland gaan samenwerken

De Veiligheidshuizen Nijmegen en Rivierenland gaan vanaf volgend jaar nauw samenwerken. Per 1 januari 2013 krijgen de twee Veiligheidshuizen één stuurgroep en één managersoverleg van partnerorganisaties. Het wordt een samenwerking met één bestuurlijke en operationele paraplu en twee locaties: Tiel en Nijmegen.

15-11-2012Nederland ondertekent verdrag uitbanning huiselijk geweld

De Nederlandse ambassadeur bij de Raad van Europa in Straatsburg heeft gisteren namens het Koninkrijk der Nederlanden het Verdrag ter uitbanning van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld ondertekend. Hiermee wil Nederland het signaal afgeven dat geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld niet wordt geaccepteerd.

15-11-2012Aandacht voor huiselijk geweld in Gelderland

Het TV Gelderland-programma 'Dossier GLD' besteedt vanavond aandacht aan huiselijk geweld in Gelderland. In Gelderland wordt dagelijks drie keer aangifte gedaan van huiselijk geweld. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie.

13-11-2012Voorlichters moeten taboe ouderenmishandeling doorbreken

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is vandaag met vier ouderenorganisaties een campagne begonnen die het taboe rond ouderenmishandeling moet doorbreken en het onderwerp bespreekbaar moet maken. De campagne ‘Ouderen in veilige handen’ zal lopen tot einde 2014.

12-11-2012Nieuwe televisiecampagne huiselijk geweld

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ivo Opstelten (VenJ) pakken huiselijk geweld aan met een nieuwe televisiecampagne: ‘Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf’. Slachtoffers, omstanders en plegers van partnergeweld en andere vormen van huiselijk geweld worden opgeroepen om zo snel mogelijk advies en hulp te zoeken.

12-11-2012Apeldoorn wil meer SHG-medewerkers

Apeldoorn wil de begeleiding van gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld verbeteren. Het aantal medewerkers van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) moet daarom worden uitgebreid.

08-11-2012Aandacht ouderenmishandeling in de Betuwe

Welzijn Buren, een brede welzijnsorganisatie in de Betuwe, wil ouderenmishandeling meer onder de aandacht brengen. De organisatie gaat ouderen tijdens groepsbijeenkomsten en individuele huisbezoeken beter informeren over dit onderwerp.

06-11-2012Ketensamenwerking succesfactor huisverbod

Betrokken beroepskrachten beschouwen de ketenaanpak en de ketensamenwerking als grootste succesfactoren van het huisverbod. Dat blijkt uit WODC-onderzoek naar de aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland.

05-11-2012Loverboyslachtoffers hebben specialistische hulp nodig

Meiden die in handen zijn gevallen van een loverboy hebben specialistische hulp nodig. Deze conclusie trekt Fier Fryslân na analyse van de dossiers van honderd loverboyslachtoffers.

02-11-2012Conceptregeerakkoord en huiselijk geweld

Er komt een einde aan de praktijk waarbij vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van één gezin. Dat staat in het conceptregeerakkoord 2012-2016 van het nieuwe kabinet van VVD en PvdA. Hieronder staan de belangrijkste voornemens uit het regeerakkoord met betrekking op huiselijk- en seksueel geweld.

01-11-2012Kamerbrief aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

De versnippering in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties is sterk verminderd. Dat stelt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de rijksbrede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

01-11-2012Federatie Opvang bezorgd over regeerakkoord

De Federatie Opvang maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het regeerakkoord voor volwassenen, jongeren en kinderen die getroffen worden door huiselijk geweld of dakloosheid.

31-10-2012KNMG wil kennis artsen over huiselijk geweld vergroten

De KNMG wil de kennis van (aankomende) artsen over hun handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld vergroten. Een werkgroep brengt in kaart welke competenties artsen hiervoor moeten beheersen. Hiermee kan een gestructureerd en per beroepsgroep specifiek onderwijs- en nascholingsaanbod voor artsen worden ontwikkeld. Dat meldt Medisch Contact.

29-10-2012Databank Na-en Bijscholing NJi uitgebreid

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) breidt de databank Na- en Bijscholing de komende tijd uit met scholing voor professionals die werkzaam zijn in de centra voor jeugd en gezin. Ook zoekt het NJi samenwerking met verschillende beroepsregisters in de jeugdsector om meer eenheid te krijgen in het omschrijven en beoordelen van na- en bijscholing.

26-10-2012Nadine Foundation steunt project Fiere Dieren

De Nadine Foundation heeft deze week een cheque ter waarde van 1000 euro overhandigd aan Fier Fryslân. Het bedrag is bestemd voor het project Fiere Dieren. Met dit project wil Fier Fryslân cliënten de mogelijkheid bieden om onder begeleiding van een mentor zorg te dragen voor de dagelijkse zorg van de dieren.

24-10-2012Noord-Hollands Protocol Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling wordt nog steeds zeer beperkt herkend. Dat stelt de GGD Hollands Noorden in haar rapport Steunpunt Huiselijk Geweld KNH 2011. Om het probleem beter in beeld te kunnen brengen én er iets tegen te ondernemen heeft Primo Noord-Holland namens alle ketenpartners het Noord-Hollands Protocol Ouderenmishandeling samengesteld.

18-10-2012Twentse Veiligheidshuizen gaan vanaf 2013 samen

De drie Veiligheidshuizen in de regio (Enschede, Hengelo en Almelo) gaan met ingang van 1 januari 2013 op in het Veiligheidshuis Twente. In 2006 kreeg Enschede een Veiligheidshuis, drie jaar later volgden Hengelo en Almelo.

18-10-2012Europese dag tegen mensenhandel

De Europese Commissie heeft 18 oktober uitgeroepen tot Europese dag tegen mensenhandel. In Nederland zet expertisecentrum Fier Fryslân zich in voor de hulp aan en behandeling van slachtoffers en vraagt aandacht voor deze ‘vergeten’ groep.

17-10-2012Vrouwenopvang houdt Dag van het Delen

De vrouwenopvang houdt vandaag voor de eerste keer de Dag van het Delen. Deze dag is bedoeld om extra aandacht te vragen voor slachtoffers van huiselijk geweld. Op negen plaatsen in het land gaan cliënten en medewerkers van de vrouwenopvang de straat op om mensen te motiveren niet langer te zwijgen over huiselijk geweld.

16-10-2012Dordrecht geeft aanpak ouderenmishandeling extra impuls

Dordrecht krijgt als centrumgemeente voor de regio Zuid-Holland Zuid vanuit het Rijk 319.000 euro om knelpunten aan te pakken op het gebied van huiselijk geweld en vrouwenopvang. Een deel van deze middelen (40.000 euro) wil de gemeente aanwenden voor de aanpak van ouderenmishandeling.

15-10-2012Kinderrechtenorganisaties willen minister voor Jeugd terug

Kinderrechtenorganisaties, waaronder Unicef Nederland en Defence for Children, doen een dringend beroep op de formateurs van een nieuw kabinet om weer een minister voor Jeugd aan te stellen. Zij hebben dit vandaag in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad kenbaar gemaakt.

15-10-2012Trainingen huiselijk geweld Amsterdam Nieuw-West

Professionals en vrijwilligers in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West gaan trainingen volgen om huiselijk geweld vroegtijdig te herkennen, bespreekbaar te maken en door te verwijzen. Dit staat in het plan van aanpak voor 2012-2014 'Terugdringen Huiselijk geweld in Nieuw-West'.

15-10-2012D66 wil AWARE-systeem in Veenendaal

De fractie van D66 Veenendaal heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld over de invoering van het AWARE-systeem in Veenendaal. De fractie vindt het hoognodig dat de slachtoffers van huiselijk geweld snel worden geholpen, het liefst al voordat het geweld zich aandient.

11-10-2012Meldcode ook voor asielzoekerscentrum verplicht

Ook asielzoekerscentra moeten verplicht gaan werken met een meldcode bij signalen van eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is geregeld in de Nota van wijziging op de Wet verplichte meldcode die deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd.

10-10-2012Centrum Seksueel en Familiaal Geweld deze maand van start

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen verzorgt op 22 oktober de officiële opening van het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld. Dit centrum zorgt voor acute medische zorg en nazorg. Hiermee wordt de hulp aan slachtoffers van seksueel en familiaal geweld in Nijmegen en omstreken sterk verbeterd.

09-10-2012Reactie MOVISIE op commissie Samson

De commissie Samson presenteerde gisteren haar rapport 'Omringd door zorg, toch niet veilig' over seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg en de pleegzorg. De feiten zijn schokkend. Het is daarom van groot belang dat de aanbevelingen die de commissie doet echt worden uitgevoerd en op resultaten structureel gevolgd, vindt het programma Huiselijk en Seksueel Geweld van MOVISIE.

08-10-2012Kabinet erkent leed van slachtoffers seksueel misbruik

Kinderen in Nederland moeten veilig kunnen opgroeien. Zeker kinderen die door de overheid uit huis zijn geplaatst omdat hun thuissituatie niet biedt wat zij nodig hebben. In een reactie op het rapport “Omringd door zorg, toch niet veilig” van de commissie-Samson, schrijven staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS), minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (beiden VenJ) vandaag aan de Tweede Kamer dat zij diep geraakt zijn door de uitkomsten van het rapport.

08-10-2012Commissie-Samson presenteert rapport

Kinderen die uit huis zijn geplaatst door de kinderrechter hebben sinds 1945 niet altijd de bescherming tegen seksueel misbruik gekregen, waarop ze recht hadden. Overheid, instellingen en pleegzorg zijn daarin tekort geschoten. Dat is één van de conclusies die de commissie-Samson trekt in haar rapport 'Omringd door zorg, toch niet veilig'.

04-10-2012Flying Team tegen Geweld presenteert Toolkit en rapport

Het Internationaal Flying Team Tegen Geweld heeft vandaag een toolkit met goede praktijkvoorbeelden van NGO’s en zelforganisaties gepresenteerd. De presentatie vond plaats tijdens een bijeenkomst van het Landelijk platform eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating in Amsterdam.

04-10-2012Duitse belangstelling voor Oranje Huis-aanpak

Blijf Groep organiseert voor haar Duitse collega’s op 18 oktober een werkconferentie over de Oranje Huis-aanpak. Het Oranje Huis is een vernieuwde aanpak van huiselijk geweld. Toekomstgericht en met als kerngedachte: veiligheid maak je samen. De belangstelling voor deze nieuwe methodiek is groot. Meer dan 100 Duitse belangstellenden komen naar Amsterdam om de congres dag in Casa 400 bij te wonen.

02-10-2012Effecten eigen bijdrage ggz

Vijf tot acht procent van de ggz-patiënten is dit jaar gestopt met behandeling vanwege de eigen bijdrage. 40 procent van deze ‘zorguitvallers’ heeft een gemiddeld/hoog tot hoog risicoprofiel (kans op recidive). Binnen de huiselijk geweld problematiek is het aandeel patiënten met een hoog risicoprofiel het grootst.

02-10-2012Aanpak Ernstig Overlastgevende Gezinnen in database

Aan de database Aanpakken jeugdgroepen van de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid is de aanpak Ernstig Overlastgevende Gezinnen (EOG) toegevoegd. Deze aanpak is onder meer bedoeld om de situatie waarin kinderen uit overlastgevende gezinnen opgroeien, te verbeteren.

01-10-2012Nicky Vos leidt Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Nicky Vos is benoemd tot programmamanager van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. De Taskforce is ingesteld om de uitvoering van het Actieplan Kinderen Veilig, dat de bewindslieden eind 2011 hebben ontvouwd, ‘aan te jagen’

01-10-2012Europees draaiboek huiselijk geweld gepresenteerd

Op een conferentie in Hasselt (Belgisch-Limburg) is donderdag het Europees draaiboek gepresenteerd waarmee de komende jaren huiselijk geweld in de lidstaten eenduidig wordt aangepakt. Het draaiboek is mede gebaseerd op de bewezen succesvolle benadering van de Venlose aanpak. Medio oktober gaat een Europese promotiecampagne over het onderwerp van start.

01-10-2012Hulplijn Seksueel Misbruik van start

Slachtoffers van seksueel misbruik die niet weten welke instantie hen het beste kan helpen, kunnen vanaf vandaag terecht bij de landelijke Hulplijn Seksueel Misbruik, via 0900-9999 001 en www.hulplijnseksueelmisbruik.nl. Ook getuigen van seksueel misbruik en mensen die een slachtoffer willen helpen, kunnen bij de hulplijn hun verhaal kwijt.

28-09-2012Fusie Stichting Huis en Toevluchtsoord Groningen-Drenthe

Stichting Huis in Groningen en Toevluchtsoord Groningen-Drenthe hebben deze week een voornemen tot fusie uitgesproken. Deze fusie is gepland op 1 januari 2013. Het doel is een optimaal en zo compleet mogelijk aanbod te creëren voor cliënten, samenleving en opdrachtgevers.

28-09-2012Strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld geëvalueerd

Politiefunctionarissen zijn steeds beter in staat eergerelateerd geweld te herkennen. Ook weten ze hoe te handelen bij deze signalen. De invoering van de methode van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) in de regio’s heeft hierbij volgens betrokkenen een belangrijke bijdrage geleverd. Dat blijkt uit een evaluatie van de strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld.

27-09-2012Tweede zwartboek over rechtspositie slachtoffers

Slachtoffers van een gewelds- of een zedenmisdrijf voelen zich door rechters en het Openbaar Ministerie nog te vaak in de kou gezet. LANZS, het landelijk advocatennetwerk zedenslachtoffers, heeft daarom een Zwartboek deel 2 opgesteld. Dit tweede zwartboek is aangeboden aan de hoogste baas van het OM, Herman Bolhaar.

26-09-2012Scholing over huwelijksdwang

Fier Fryslân en The Next Page ontwikkelen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken een e-module over huwelijksdwang. Deze e-module moet professionals in de jeugd- en gezondheidszorg bijscholen op het gebied van gedwongen huwelijken.

21-09-2012Aandacht op VN-conferentie voor ‘Ouderen in veilige handen’

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten zat gisteren op de VN ministeriële conferentie over vergrijzing de paneldiscussie over het bevorderen van de kwaliteit van leven van ouderen voor. Hier lichtte zij ook haar 10-actiepunten-plan 'Ouderen in veilige handen' als goed voorbeeld voor de aanpak van ouderenmishandeling toe.

21-09-2012Arnhem biedt vrouwenopvang extra steun

De gemeente Arnhem wil niet dat slachtoffers van huiselijk geweld die gevaar lopen, op straat komen te staan. De gemeente steunt daarom vrouwenopvang Moviera met 45.000 euro, zodat de vrouwen terechtkunnen op een veilige plek, liet een gemeentewoordvoerder deze week weten.

20-09-2012Antwoorden op Kamervragen over campagne huwelijksdwang

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer de antwoorden gestuurd op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA), over vragen over de campagne tegen huwelijksdwang (ingezonden 25 juli 2012).

20-09-2012Extra aandacht ouderenmishandeling West-Brabant

Het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant gaat de komende tijd meer aandacht besteden aan ouderenmishandeling. Dat werd woensdag tijdens een eerste werkconferentie over ouderenmishandeling in Breda bekendgemaakt.

17-09-2012Toename huiselijk geweld Kop van Noord-Holland

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in de Kop van Noord-Holland neemt toe. Dat heeft het regionale Steunpunt Huiselijk Geweld bekendgemaakt. In 2010 werden er 866 meldingen gedaan. In 2011 waren dat er 947. De meldingen komen van professionals, politie en burgers uit de hele regio.

17-09-2012Mogelijke overname opvang Het Gooi door Blijf Groep

Stichting Opvangcentrum Het Gooi heeft een eerste voorkeur uitgesproken voor overname door Blijf Groep. Beide partijen hopen eind september een intentie-overeenkomst te kunnen tekenen en de overname per 1 januari 2013 te realiseren in het belang van een vernieuwde vrouwenopvang in de Gooi- en Vechtstreek.

13-09-2012Toename huisverboden GGD Rivierenland

In de regio Rivierenland worden meer huisverboden opgelegd dan beraamd. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn al achttien huisverboden opgelegd. In de begroting van de GGD was rekening gehouden met slechts twintig huisverboden in een heel jaar. De GGD verwacht nu in 2012 veertig gevallen.

10-09-2012Extra opvangplaatsen Roosendaal

Susan Rose, de nieuwe vestiging van Safegroup in Roosendaal stelt geleidelijk steeds meer kamers beschikbaar. Op dit moment gaat het om zeven extra kamers die bezet mogen worden. Daar komen binnenkort nog eens twaalf kamers bij. De opvanglocatie heeft de afgelopen maanden al 50 personen op weg geholpen.

10-09-2012Hera en VieJa gefuseerd

VieJa Utrecht en Hera (Gelderland) gaan vanaf vandaag samen verder. Hun nieuwe naam is Stichting Moviera, aanpak huiselijk geweld. De organisaties bundelen hun krachten en willen samen een nieuwe methode ontwikkelen om huiselijk geweld aan te pakken. De fusie helpt mogelijk ook om meer slachtoffers een opvangplek te bieden.

07-09-2012Groningse verkiezingsactie ‘Niet meppen maar kleppen’

De Partij voor Huiselijk Geluk, een initiatief van het Steunpunt huiselijk geweld Groningen, voert morgen actie in het kader van de verkiezingen. Op verschillende locaties in de provincie Groningen gaan ‘partijleden’ de straat op. Hun motto is: ‘Niet meppen maar kleppen’.

06-09-2012Presentatie onderzoek 'Leven in gedwongen isolement'

In Amsterdam is gisteren het onderzoek ‘Leven in gedwongen isolement’ gepresenteerd. Dit is een verkennend onderzoek naar verborgen vrouwen in Amsterdam dat het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd.

05-09-2012Altijd onderzoek bij onverwacht overlijden kind

Als een minderjarige overlijdt en de doodsoorzaak is onbekend, wordt niet langer een verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven zonder nader onderzoek. Met de komst van de NODO-procedure (Nader Onderzoek DoodsOorzaak minderjarigen) wordt vanaf 1 oktober bij onverklaard en onverwacht overlijden door speciaal daarvoor opgeleide artsen een nader onderzoek uitgevoerd naar de doodsoorzaak.

04-09-2012Social media campagne Vrouwenopvang van start

Vandaag is de social media campagne van de Vrouwenopvang 'Maak van huiselijk geweld geen geheim. Durf te delen' van start gegaan. De campagne omvat een facebookpagina, een website, een speciaal gemaakte clip van het nummer ‘laat mij nu maar vrij’ van zangeres Do en een handtekeningenactie voor een Nationaal actieprogramma tegen huiselijk geweld.

03-09-2012Verkiezingspamflet Federatie Opvang

De Federatie Opvang heeft een Verkiezingspamflet gepresenteerd. Met dit pamflet vraagt de federatie aan politici, partners en media aandacht voor vijf thema’s die voor cliënten van de opvang van levensbelang zijn.

30-08-2012Nieuwe website en folder CoMensha

Slachtoffers van mensenhandel hebben vanaf vandaag betere toegang tot informatie over opvang, hulp en begeleiding. CoMensha heeft een folder gemaakt in vijf talen: Nederlands, Engels, Hongaars, Pools en Bulgaars. De titel van de folder is ‘Hoe nu verder’. Ook is er een gelijknamige website met aanvullende informatie gelanceerd.

29-08-2012Screening kindermishandeling SEH effectief

Systematisch onderzoek naar kindermishandeling op de afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuizen zorgt voor vijf keer hogere detectie van kindermishandeling. Dat stellen onderzoekers van Erasmus MC. Zij publiceerden hun bevindingen gisteren in het wetenschappelijke tijdschrift Pediatrics.

28-08-2012Omvang huiselijk geweld Veluwe 'zorgelijk'

Jaarlijks vinden in dertien gemeenten op de Veluwe een kleine tweeduizend zaken van huiselijk geweld plaats. Dit is volgens het Steunpunt Huiselijk Geweld nog maar het topje van de ijsberg. Het Steunpunt vindt deze ontwikkeling zorgelijk en heeft onlangs zijn website vernieuwd om de doelgroep nog beter te bereiken.

27-08-2012Nieuwe campagne tegen geweld in huiselijke kring

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) en minister Ivo Opstelten (VenJ) starten vandaag een campagne tegen geweld in huiselijke kring. Doel van de campagne is slachtoffers, omstanders of plegers van kindermishandeling, partnergeweld, eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking en ouderenmishandeling er toe aan te zetten om zo snel mogelijk advies en hulp te zoeken.

22-08-2012Kindermishandeling hoog op politieke agenda

Kindermishandeling is voor bijna alle politieke partijen een belangrijk thema. Dat blijkt uit een overzicht dat het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de acht grootste partijen.

17-08-2012Drugs- of alcoholtest bij geweld

Verdachten van geweldsmisdrijven kunnen straks worden verplicht mee te werken aan onderzoek om gebruik van drugs of alcohol vast te stellen. De maatregel moet de aanpak van geweld onder invloed van alcohol of drugs verbeteren. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie voor advies naar verschillende instanties stuurde.

17-08-2012Politie trekt lering uit moordzaak

De politie trekt lering uit de gang van zaken rond de moord op Aswintha Dijkstra in Sneek. Dat meldt het FrieschDagblad. Vooral de communicatie tussen de hulpverleningsinstanties en politie en justitie moet beter, blijkt uit een evaluatie door de Politieacademie.

16-08-2012Positieve resultaten project Meeleefgezin

De eerste resultaten van het project Meeleefgezin in Utrecht zijn hoopgevend. De hulpverlening is blij met het project en ook de meeleefgezinnen zijn positief over de training, aldus Sharon van den Berg. Zij is werkzaam bij welzijnsorganisatie Stichting Stade, die de koppeling tussen biologische en meeleefouders verzorgt en de meeleefouders begeleidt.

10-08-2012Nieuw lespakket over loverboy-problematiek

Het Merel van Groningen-project is een nieuw lespakket voor jongeren van 12 tot 16 jaar over loverboy-problematiek, online gedrag en groepsdruk. Doel van het project is om jongeren weerbaar te maken. Het lespakket wordt vandaag gelanceerd.

08-08-2012European Crime Prevention Award

Het thema van de European Crime Prevention Award (ECPA) is dit jaar Community Policing, een criminaliteitspreventie middel om inbraak, huiselijk geweld en jeugdcriminaliteit te voorkomen. De winnaar van de ECPA wordt op 4 december 2012 bekendgemaakt.

08-08-2012Monitor Huiselijk geweld Twente 2012

Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten van huiselijk geweld in Twente is tussen 2004 en 2011 gestegen van 3.081 naar 3.401. Dit blijkt uit de Monitor huiselijk geweld Twente 2012.

03-08-2012Femmes for Freedom tegen huwelijkse gevangenschap

Shirin Musa komt met haar stichting Femmes for Freedom (FFF) in Nederland en daarbuiten op voor slachtoffers van gevangenschap binnen een huwelijk. Ze wil dat de Nederlandse wet wordt aangepast, zodat mannen hun vrouw niet langer kunnen vasthouden in een religieus huwelijk.

02-08-2012Kamervragen huwelijksdwang

PvdA-Kamerlid Khadija Arib heeft onlangs diverse Kamervragen rondom huwelijksdwang ingediend aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken.

01-08-2012Beuningen investeert in begeleiding probleemgezinnen

Het aantal gezinnen in Beuningen dat begeleiding nodig heeft, is de afgelopen drie jaar toegenomen. De gemeente maakt daarom extra geld vrij voor thuisbegeleiding. Ook gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld problematiek, komen voor de begeleiding in aanmerking.

31-07-2012100.000 bezoekers voor SlachtofferWijzer

Slachtofferwijzer.nl is al door ruim 100.000 mensen bezocht, nadat de website 2,5 maanden geleden live ging. De site werd medio mei gelanceerd door het Fonds Slachtofferhulp. Bijna 17 procent van de bezoekers zocht naar informatie over hulpverlening na geweld. Daarbij ging het vooral om huiselijk geweld, mishandeling, bedreiging en stalking.

26-07-2012OM wil informatie over detentieverloop verbeteren

Slachtoffers van zware delicten of nabestaanden worden nog te vaak onvoldoende geïnformeerd als de dader van het misdrijf op verlof mag of vrijkomt. In 4 procent van de gevallen horen de slachtoffers niets.

25-07-2012Training huiselijk geweld voor scoutingverenigingen Overijssel

Scouting Overijssel biedt alle 115 scoutingverenigingen in de provincie de gelegenheid de vrijwilligers te trainen om huiselijk geweld te herkennen en eventueel actie te ondernemen. Scouting is één van de grootste organisaties waar jeugdleden bij zijn aangesloten.

24-07-2012Doorstroom vrouwenopvang gestokt

Er is een nijpend tekort aan opvangplaatsen voor slachtoffers van huiselijk geweld. Een van de redenen voor de druk is het stijgende aantal slachtoffers van mensenhandel dat aanspraak maakt op de opvang. Ook speelt mee dat deze buitenlandse vrouwen er lang soms jarenlang verblijven, omdat ze nergens anders heen kunnen. Hierdoor is de doorstroming gestokt.

23-07-2012Eigen kracht-aanpak succesvol in Noord-Holland

Bij gezinnen in Noord-Holland waar sprake is van een dreiging van huiselijk geweld of kindermishandeling, worden steeds vaker omstanders, zoals familie, vrienden of buren, ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit een proefproject van de GGD in de Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en de Gooi- en Vechtstreek met Eigen Kracht-conferenties.

23-07-2012Nieuwe website Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam

Onlangs is de nieuwe website van het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) gelanceerd. Het SHGA heeft gelijktijdig met de lancering van de website een twitter account geopend. Via SHGA_nieuws kan iedereen het SHGA en nieuws rondom huiselijk geweld volgen.

19-07-2012MDC-K Friesland proeftuin beleidsontwikkeling aanpak kindermishandeling

Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Friesland (MDC-K Friesland) is officieel proeftuin ten behoeve van de landelijke beleidsontwikkeling met betrekking tot de aanpak van kindermishandeling. De ministeries VWS en Veiligheid en Justitie hebben ZonMw gevraagd deze aanpak te volgen en te onderzoeken.

18-07-2012Huiselijk geweld eerder gestopt door meldcode

Sinds de invoering van de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, grijpen professionals in de havenstad jaarlijks honderden keren vaker in dan voorheen. Het geweld wordt daardoor eerder gestopt. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, dat in opdracht van GGD Rotterdam-Rijnmond werd uitgevoerd.

18-07-2012Toename meldingen huiselijk geweld Haaglanden

Het aantal meldingen en aangiften van huiselijk geweld is in de regio Haaglanden in de periode van 2009 tot en met 2011 met 24 procent toegenomen. Desondanks gaat het nog steeds om een topje van de ijsberg. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de zogeheten 'Haaglandse aanpak van huiselijk geweld' die vorige week het Haagse college van B en W passeerde.

17-07-2012Betere registratie huiselijk geweld regio Dordrecht

Door betere registratie behandelt het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid steeds meer gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wekelijks worden binnen het overleg tussen gemeente, politie, justitie en zorginstellingen ongeveer veertig nieuwe incidenten besproken.

17-07-2012Sezai Aydoğan overleden

Afgelopen vrijdag overleed Sezai Aydoğan op 43-jarige leeftijd in Turkije aan de gevolgen van kanker. Sezai speelde in het begin van dit millennium een belangrijke rol in het op de kaart zetten van eergerelateerd geweld in Nederland en het bespreekbaar maken van huiselijk geweld in allochtone kring.

16-07-2012Congres kinderen in opvang

Aan welke voorwaarden moeten de opvang en begeleiding aan kinderen in de opvang voldoen? En wat betekent de komende decentralisatie van de jeugdzorg voor deze kinderen? Deze vragen staan centraal tijdens het congres 'Krachtige kinderen … in de opvang', dat de Federatie Opvang op 29 oktober organiseert.

13-07-2012‘Jeugdobesitas is kindermishandeling’

Jeugdobesitas is een vorm van kindermishandeling. Dat stelt de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg (VVD). Hij vindt dat ernstige gevallen voortaan moeten worden aangegeven bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam.

11-07-2012Nieuw meldpunt misbruik in oktober van start

Op 1 oktober gaat een nieuw meldpunt voor slachtoffers van misbruik en geweld in overheidsinstellingen en pleeggezinnen van start. Dat heeft een woordvoerder van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS vandaag laten weten. Het nieuwe meldpunt wordt ondergebracht bij Slachtofferhulp Nederland.

10-07-2012Eindhoven betrekt meer partijen bij aanpak loverboys

Er moeten meer partijen betrokken worden bij de aanpak van jeugdprostitutie en loverboys in Eindhoven. Dat heeft het het college van B en W laten weten.

05-07-2012Opstelten bezoekt Fier Fryslân

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op 4 juli in Leeuwarden een kennismakingsbezoek gebracht aan Fier Fryslân, een centrum dat opvang en hulpverlening biedt aan slachtoffers van loverboys, eergerelateerd geweld en buitenlandse kinder- en mensenhandel.

05-07-2012Noord Brabant maakt vuist tegen huiselijk geweld

Onder de noemer ‘Vuist tegen huiselijk geweld’ willen de 20 gemeenten in Noord Brabant hun aanpak van huiselijk geweld samen verder ontwikkelen. De speerpunten van dit jaar zijn ouderenmishandeling, het tijdelijk huisverbod en kindermishandeling.

04-07-2012Aantal aangiftes huiselijk geweld in België fors gestegen

Het aantal aangiftes van huiselijk geweld heeft in België vorig jaar een recordhoogte bereikt. In tien jaar is het aantal aangiftes over relationeel geweld verdubbeld. In 2000 werden 22.962 aangiftes geregistreerd, vorig jaar waren dat er 44.922. Dat meldt het Belgische dagblad De Standaard op basis van de meest recente criminaliteitsstatistieken van de politie.

03-07-2012Aantal meldingen kindermishandeling neemt onverminderd toe

Gemiddeld 80 procent van de meldingen bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) blijkt na onderzoek terecht. Bij meldingen over kinderen die getuige zijn van geweld in een gezin (38 procent van de onderzochte kinderen) is dit percentage zelfs ruim 90 procent. Het totaal aantal adviesvragen en meldingen blijft onverminderd stijgen. Dat blijkt uit vandaag openbaar gemaakte jaarcijfers van het AMK over 2011.

03-07-2012Kabinet wil huwelijksdwang voorkomen

Het taboe-onderwerp huwelijksdwang bespreekbaar maken in gesloten gemeenschappen. En huwelijksmigranten duidelijk maken dat gedwongen huwelijken in Nederland onaanvaardbaar en strafbaar zijn. Dat zijn de belangrijkste maatregelen van het kabinet om gedwongen huwelijken te voorkomen.

29-06-2012Onderzoek participatie cliënten opvanginstellingen

Participatie en werk staan hoog op de agenda van opvanginstellingen. Maar hoe organiseren zij dat? Waar liggen knelpunten? Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van de Federatie Opvang een nulmeting uitgevoerd onder opvanginstellingen.

26-06-2012Voortgangsrapportage Haags zorgnetwerk mensenhandel

De eerste voortgangsrapportage van het Netwerk Mensenhandel regio Haaglanden is verschenen. Het netwerk is in eerste instantie gericht op de zorg en hulpverlening aan de slachtoffers. Het is echter ook van belang om de daders op te sporen. Vandaar dat de politie is vertegenwoordigd in het netwerk.

22-06-2012Resultaten onderzoeken kindermishandeling variëren enorm

De cijfers over hoe vaak kindermishandeling voorkomt, zijn sterk afhankelijk van de gebruikte onderzoeksmethode. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van pedagoge Marije Stoltenborgh, die vandaag promoveert aan de Universiteit Leiden.

22-06-2012Blijf van m’n Lijf ZHZ biedt nu ook crisisopvang

Stichting Blijf van m'n Lijf ZHZ biedt sinds deze maand ook crisisopvang aan vrouwen en kinderen die gevlucht zijn voor huiselijk geweld. Blijf ZHZ heeft een (geheime) locatie opengesteld voor vrouwen uit de regio Dordrecht. Deze crisisopvang is 24 uur per dag bereikbaar en biedt acute hulp aan vrouwen die voor korte tijd opvang nodig hebben.

21-06-2012Alkmaar presenteert USB-stick met toolkit Meldcode

Op basisschool ’t Baeken en Kindercentrum Rollebol in Alkmaar heeft de Alkmaarse wethouder Jeugdzaken Mirjam Hamberg gisteren de eerste USB-sticks met daarop de toolkit Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, uitgereikt. Deze toolkit is in opdracht van gemeente Alkmaar ontwikkeld.

21-06-2012Opvangcentrum Het Gooi gaat dicht

Vrouwenopvangcentrum Het Gooi wordt zo snel mogelijk gesloten, de gemeentelijke subsidiekraan gaat dicht en de gemeente Hilversum gaat kijken naar het opzetten van een nieuw opvangcentrum, waarbij ze een grotere instelling gaat benaderen om dat uit te voeren. Dat meldt de gemeente op haar website, naar aanleiding van het rapport van een onderzoekscommissie naar het opvangcentrum.

20-06-2012Opening negende Tovertuin

In vrouwenopvang Kompaan en De Bocht in Goirle wordt vandaag een Tovertuin geopend waar de kinderen die er verblijven kunnen spelen, ontspannen en bewegen. De voorzitter van de Guusje Nederhorst Foundation, Nebahat Albayrak (Tweede Kamerlid PvdA) en ambassadeur Babette van Veen openen deze negende Tovertuin van de stichting.

18-06-2012Boekje voor moeders in de opvang

Blijf Groep heeft in samenwerking met babyconsulente Hanneke van den Brink een boekje ontwikkeld voor moeders die (tijdelijk) met hun kind in een opvanghuis wonen. Dit ‘Bebiboekje’ is bedoeld als middel om ontspanning en een veilige hechting tussen ouder en (pasgeboren) baby te bevorderen.

15-06-2012Voorlichtingscampagne Ouderen in veilige handen van start

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS heeft vandaag het startsein gegeven voor de voorlichtingscampagne ‘Ouderen in veilige handen’. Het doel van de campagne is het taboe rond ouderenmishandeling te doorbreken en bespreekbaar te maken. De voorlichtingscampagne richt zich op ouderen en hun omgeving.

15-06-2012GGZ Nederland neemt meldcode aan

De Algemene Ledenvergadering van GGZ Nederland heeft gisteren de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de ‘Handreiking beroepsgeheim’ aangenomen. Beide documenten zijn bedoeld om professionals te ondersteunen bij de afwegingen rondom het beroepsgeheim en het melden van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling .

15-06-2012Rozenactie voor bewustwording ouderenmishandeling

Vandaag is het de internationale dag bestrijding ouderenmishandeling. In Amsterdam gaan de portefeuillehouders huiselijk geweld van de diverse stadsdelen daarom de straat op om witte rozen uit te delen aan bewoners. De rozenactie wordt georganiseerd door het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) om de bewustwording rondom ouderenmishandeling te vergroten.

14-06-2012Rapportage Aanpak huiselijk geweld Groningen 2011

Een daling van het aantal meldingen en huisverboden in Groningen Stad en Ommelanden. Dat algemene beeld laat de rapportage Aanpak huiselijk geweld 2011 zien. Uit het door het college van B&W van Groningen vastgestelde document blijkt dat het aantal meldingen daalde van 692 (2010) naar 567 (2011). Ook het aantal huisverboden daalde van 149 (2010) naar 95 (2011).

14-06-2012Meer meldingen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling wordt steeds vaker gemeld bij de meldpunten. Over het jaar 2011 zijn in totaal 994 meldingen gedaan, een stijging van zestien procent ten opzichte van 2010. Naar schatting krijgen jaarlijks meer dan 160.000 ouderen in Nederland te maken met ouderenmishandeling.

13-06-2012Mannenopvang voortgezet

De mannenopvang in de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam (G4) wordt in ieder geval tot 1 januari 2015 voortgezet. Sinds de start van het project mannenopvang in 2008 hebben ruim 200 mannelijke slachtoffers van (dreigend) geweld tijdelijk onderdak gevonden. Namens de G4 maakte Amsterdam dat gisteren bekend.

12-06-2012Sneller actie bij seksueel geweld Midden-Brabant

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant gaat meldingen van seksueel geweld beter en sneller aanpakken. Bij ernstige zaken, waar duidelijk sprake van misbruik is, moeten de belangrijkste ketenpartners binnen 24 uur om de tafel zitten.

11-06-2012Nieuwe opvanglocatie Roosendaal geopend

Safegroup heeft afgelopen vrijdag haar nieuwe vestiging in Roosendaal officieel geopend. De nieuwe huisvesting is vernoemd naar Susan Rose, een professor Sociologie uit de Verenigde Staten. Zij verrichtte samen met burgemeester Niederer van de gemeente Roosendaal de openingshandelingen.

08-06-2012Website voor jonge getuige huiselijk geweld

Het UMC St Radboud Nijmegen lanceerde gisteren de website Feel the ViBe, een online platform voor jongeren van 12 tot 25 jaar die te maken hebben met huiselijk geweld. Jongeren kunnen zichzelf aanmelden en elkaar online ontmoeten om ervaringen te delen en informatie te zoeken.

08-06-2012Uitzending Brandpunt over mensenhandel

Fier Fryslân staat komende zondagavond centraal in de documentaire van Brandpunt over mensenhandel in Nederland. Documentairemaker Tamme de Leur volgde enkele slachtoffers van mensenhandel die bij Fier in de veilige opvang verblijven, en sprak met hen over hun leven.

07-06-2012PvdA wil achterlating vrouw of kind strafbaar stellen

Mannen die hun vrouw en of kinderen achterlaten in het land van herkomst, moeten strafbaar worden gesteld. Dat vindt PvdA Tweede Kamerlid Khadija Arib. Ze gaat binnenkort een toevoeging voorstellen aan de wet die in de maak is tegen huwelijksdwang.

04-06-2012VWS: ‘Invoering meldcode 1 januari 2013 haalbaar’

De Tweede Kamer heeft besloten om het wetsvoorstel verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling niet controversieel te verklaren. De Tweede Kamer zal de behandeling van de wet inplannen na het Algemeen Overleg over de stelselherziening jeugdzorg.

01-06-2012Handreiking aanpak loverboyproblematiek

Loverboys, de media berichten er regelmatig over. Helaas heeft het met 'love' niets te maken. Wel met geweld, verkrachting en misbruik. Voor gemeenten, jeugdzorg, politie en scholen is nu de CCV-handreiking 'Aanpak loverboyproblematiek' beschikbaar. Hiermee krijgen betrokkenen handvatten om loverboyproblematiek te herkennen en aan te pakken.

30-05-2012Signalen van kindermishandeling in sociale leefomgeving

Extra aandacht van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor signalen van kindermishandeling in de sociale leefomgeving, zoals sportclubs, buurthuizen en tijdens non-formeel onderwijs in moskeeën, kan een meerwaarde hebben bij de aanpak van kindermishandeling. Dit blijkt uit een inventariserend onderzoek in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven.

30-05-2012Campagne eergerelateerd geweld: ‘Lege stoelen voorkomen’

Maatschappelijke organisaties in Arnhem houden een voorlichtingscampagne voor onderwijspersoneel over eergerelateerd geweld. Zij willen hiermee voorkomen dat allochtone meisjes na hun vakantie niet op school terugkeren, maar als gevangene van hun familie in hun vaderland achterblijven.

25-05-2012Aandacht voor sociale veiligheid mensen met verstandelijke beperking

MOVISIE lanceert binnenkort een toolkit en een ‘train-de-trainer’ ter preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Aandacht voor dit onderwerp is hard nodig, maar vooral praktische hulpmiddelen voor binnen de organisaties zelf. Die zijn nu voorhanden.

25-05-2012Gift van 25.000 euro voor opvang Roosendaal

Lions Club Roosendaal heeft een bedrag van 25.000 euro ingezameld voor de plaatselijke vrouwenopvang. Jan de Werd, bestuursvoorzitter van de Safegroup ontving onlangs een cheque met dit bedrag uit handen van Henk Guise, voorzitter van de Lions.

24-05-2012Gezamenlijk pamflet voor effectieve aanpak huiselijk geweld

De Federatie Opvang, Movisie en tal van andere organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, hebben een gezamenlijk pamflet opgesteld. Daarin pleiten zij onder meer voor één landelijke visie en halvering van het jaarlijks aantal slachtoffers.

22-05-20127 miljoen euro extra voor aanpak ouderenmishandeling

Demissionaire staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten stelt structureel 7 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak ouderenmishandeling. Het geld wordt beschikbaar gesteld voor centrumgemeenten vrouwenopvang. Dit schrijft zij vandaag aan de Tweede Kamer.

22-05-2012Campagne Your Right 2Choose! heropend

"Hoe ga je er mee om als je van je omgeving niet met je geliefde mag zijn?" Met een persoonlijke oproep heropent Arie Boomsma vandaag de campagne van Your Right 2Choose! De campagne, die startte in 2010, wil jongeren bewust maken van vrije partnerkeuze.

21-05-2012Fier opent nieuw opvangconcept

Fier Fryslân opent aankomende donderdag de deuren van De Veilige Veste, een nieuw en uniek opvangconcept voor jonge vrouwen die op de vlucht zijn voor geweld. In dit bijzondere, pas verbouwde, pand is plek voor 48 ernstig bedreigde meiden, die tot nu toe werden opgevangen op geheime adressen. De Veilige Veste is gevestigd aan de Holstmeerweg in Leeuwarden.

19-05-2012Leerlingen geven voorlichting over huiselijk geweld

Vijfdeklassers van het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel hebben voorlichting gegeven aan eerste- en tweedejaars scholieren over ongewenste zwangerschappen, alcoholmisbruik en huiselijk geweld.

16-05-2012Groot onderzoek naar huiselijk geweld in de EU

Er komt een groot Europees onderzoek naar huiselijk geweld, om een beeld te krijgen van de omvang van dit probleem in de EU. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het European Union Agency for Fundamental Rights (EAG).

16-05-2012Reportage Oranje Huis

Het televisieprogramma Een Vandaag zendt op zaterdag 19 mei een reportage uit over het Oranje Huis in Alkmaar. De reportage geeft een beeld van de omslag van Blijf oude stijl naar Blijf van m’n lijf nieuwe stijl.

14-05-2012Universiteit Leiden introduceert minor Kindermishandeling

Bachelorstudenten in Leiden kunnen vanaf september 2012 de minor Kindermishandeling volgen. Deze minor gaat in op de verschillende aspecten van kindermishandeling. De interdisciplinaire benadering van kindermishandeling die de minor hanteert, is volgens de organisatoren uniek.

14-05-2012Noord-Brabant scherpt aanpak huiselijk geweld aan

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant-Noord gaat samen met twintig Noord-Brabantse gemeenten de aanpak van huiselijk geweld, mishandeling van ouderen en kindermishandeling aanscherpen. Tijdens een conferentie over huiselijk geweld werd vorige week een serie afspraken hierover ondertekend.

10-05-2012Meer meldingen Tegen Haar Wil

De telefonische hulpdienst Tegen Haar Wil in Hoogeveen heeft vorig jaar een recordaantal hulpverzoeken ontvangen. In 2011 kregen de vrijwilligsters meer dan duizend telefoontjes; driehonderd meer dan in het jaar daarvoor. Het merendeel van de bellers maakt melding van seksueel geweld.

09-05-2012Onderzoek aangiftebereidheid slachtoffers seksueel geweld

GGD Amsterdam start landelijk online onderzoek naar de aangiftebereidheid door slachtoffers van seksueel geweld. Naar schatting wordt slechts vijf procent van alle delicten aangegeven bij de politie. Om meer inzicht te krijgen in de redenen van het wel of niet aangeven van een delict, start de GGD dit onderzoek onder mannen en vrouwen van 15 jaar en ouder.

09-05-2012Plegers huiselijk geweld staken behandeling door eigen bijdrage

Patiënten van de forensisch-psychiatrische polikliniek De Waag in Utrecht stoppen met hun behandeling omdat ze de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg niet kunnen of willen betalen. Volgens De Waag haken vooral mannen af die vanwege huiselijk geweld worden behandeld om hun agressie te beteugelen.

07-05-2012De Integrale Veiligheidsmonitor wordt verbeterd

De Integrale Veiligheidsmonitor wordt de komende tijd verbeterd. Uit de ervaringen van gebruikers bleek dat het instrument verder verbeterd moet en kan worden. Daarvoor is nu het project 'Doorontwikkeling IVM' gestart.

04-05-2012Nauwelijks terugkoppeling na melding kindermishandeling

Wat gebeurt er na een melding van kindermishandeling met het kind? Bijna 40 procent van de melders weet het niet. Dat blijkt uit een enquête die het Tijdschrift voor kindermishandeling (TKM) hield onder ruim 1400 beroepskrachten.

03-05-2012Aandacht voor huiselijk geweld tijdens bevrijdingsfestival Groningen

Het Zinaplatform en Female Economy hebben in samenwerking met Stichting Toevluchtsoord mannen, vrouwen, kinderen, omstanders en hulpverleners geïnterviewd over hun ervaringen met huiselijk geweld. Deze interviews zijn verwerkt tot de Geweld Verhalen Karavaan, een audio-video installatie die bezocht kan worden tijdens het Bevrijdingsfestival in Groningen.

03-05-2012Bezoek minister Opstelten aan Veiligheidshuis Alkmaar

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft gisteren het Veiligheidshuis regio Alkmaar bezocht. Tijdens zijn bezoek sprak hij onder andere met Julia Mölck (ketenmanager van het Veiligheidshuis) en Rienk Mud (Veiligheidsofficier) over de samenwerking binnen het Veiligheidshuis. Ook woonde de minister een regulier casusoverleg Risicojongeren bij.

27-04-2012Blijf-vrijwilligster ontvangt eerste Jongerenlintje Dordrecht

Burgemeester Brok van Dordrecht heeft vandaag het jongerenlintje ‘De Dordtse Beloften’ uitgereikt aan de 17-jarige Beyza Uzel. Zij verdient dit lintje voor haar jarenlange hulp als vrijwilliger bij de kinderactiviteiten van Blijf van m’n Lijf ZHZ.

26-04-2012Versnelde veroudering door geweld

Het DNA van kinderen die in aanraking zijn gekomen met geweld, vertoont sporen van veroudering. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers van de Duke Universiteit in Durham ontdekt.

25-04-2012WorldPress Photo Award voor reportage kindhuwelijken

De Amerikaanse fotojournaliste Stephanie Sinclair heeft dit jaar de World Press Photo Award gewonnen voor haar fotoserie van kindhuwelijken in Jemen, Afghanistan, India en Ethiopië.

25-04-2012Vrouwenopvang ontwikkelt therapeutisch computerspel

Vrouwenopvang Stichting De Valkenhorst in Breda ontwikkelt een computerspel voor slachtoffers van huiselijk geweld. Het spel kan online gespeeld worden als vorm van therapie.

23-04-2012België past procedure uithuisplaatsing aan

In België heeft de Kamercommissie Justitie vorige week unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd voor een snellere procedure bij uithuisplaatsing in geval van intrafamiliaal geweld. Daardoor kan de procureur een dader van huiselijk geweld onmiddellijk voor maximaal tien dagen uit de woning zetten wanneer er geweld dreigt of gepleegd is.

20-04-2012Gebiedsverbod voor het eerst direct in werking

De officier van justitie in Den Haag heeft dinsdag in twee zaken met succes toepassing van de Wet voorwaardelijke sancties geëist. Dat is de eerste keer sinds de inwerkingtreding van deze wet op 1 april dit jaar.

20-04-2012Minder verwijzingen na huisverbod door eigen bijdrage

Na de invoering van de eigen bijdrage voor patiënten in de ggz, is het aantal verwijzingen na een tijdelijk huisverbod bij de forensisch-psychiatrische polikliniek Het Dok met 68 procent gedaald. Om de drempel wegnemen voor patiënten om zich te laten behandelen, betaalt Het Dok  sinds vorige maand de eigen bijdrage voor patiënten die zich bij deze instelling aanmelden.

19-04-2012Bruins Slot wil denktank voor anticonceptiediscussie

Naar aanleiding van de discussie die het programma Zembla vorige week teweegbracht over gedwongen anti-conceptie voor ongeschikte ouders, heeft CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot vragen gesteld aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS).

19-04-2012Meldcode Huiselijk Geweld ook voor asielzoekerscentra

Asielzoekerscentra moeten bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling met een meldcode werken. Dit moet volgens de Wet verplichte meldcode. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) zal deze verplichting via een Nota van wijziging op de Wet verplichte meldcode opnemen.

18-04-2012Sociale media zinvol bij aanpak huiselijk geweld

Sociale media zoals Facebook en Twitter kunnen een rol spelen in de strijd tegen huiselijk geweld, meent het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant. Het steunpunt houdt daarom morgen een symposium waarbij het gebruik van social media binnen de hulpverlening bij huiselijk geweld centraal staat.

16-04-2012Te weinig voorzieningen behandeling kindermishandeling

In Nederland zijn er te weinig voorzieningen voor de behandeling van slachtoffers van kindermishandeling. Ook is het niet duidelijk hoe in de opleiding van professionals aandacht wordt besteed aan kindermishandeling. Dit staat in het recent verschenen rapport 'Combating child abuse and neglect in Germany, Hungary, Portugal, Sweden and The Netherlands'.

13-04-2012Oproep verplichte anticonceptie voor ongeschikte ouders

In het televisieprogramma ZEMBLA doen deskundigen uit de jeugdzorg, de psychiatrie en de rechtelijke macht vanavond een oproep voor wetgeving die ongeschikte ouders kan verplichten tot anticonceptie. Ook Pieter van Vollenhoven, voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, sluit zich hierbij aan.

13-04-2012Subsidie opvang Leger des Heils Kampen

Het Leger des Heils in Kampen krijgt van de gemeente Kampen voortaan een jaarlijkse bijdrage van 20.000 euro voor de opvang van dak- en thuislozen. De opvang is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld door schulden of huiselijk geweld plotseling op straat staan.

11-04-2012Directie vrouwenopvang Het Gooi op non-actief

De directie van vrouwenopvangcentrum Het Gooi is op non-actief gesteld na aanhoudende klachten over de leefsituatie en intimidatie van cliënten in het opvangcentrum. Verantwoordelijk wethouder Eric van der Want heeft direct een onderzoek ingesteld naar de aard en omvang van de problemen. Dat heeft de gemeente vanmiddag bekendgemaakt.

11-04-2012Juridische ondersteuning Slachtofferhulp bij huisverbod

32 slachtoffers van huiselijk geweld hebben vorig jaar een beroep gedaan op Slachtofferhulp Nederland voor juridische ondersteuning in het kader van het tijdelijk huisverbod. Slachtofferhulp Nederland is in mei 2011 gestart met dit aanbod. Dat staat in het jaarverslag 2011 van Slachtofferhulp Nederland.

11-04-2012Betere analyse blauwe plekken mogelijk

Met behulp van een spectrograaf kunnen blauwe plekken nauwkeuriger worden gemeten. Het instrument kan verpleegkundigen en artsen daarom ondersteunen wanneer zij vermoedens hebben van kinderhandeling. Zo kan bijvoorbeeld worden nagegaan of het verhaal van de betrokkenen klopt met hun bevindingen. Barbara Stam analyseerde blauwe plekken met een spectrograaf en promoveerde gisteren op haar onderzoek.

05-04-2012Melding huiselijk geweld in Amsterdam toegenomen

De GGD Amsterdam constateert een grote toename van het aantal crisismeldingen én meldingen van huiselijk geweld. Dit blijkt uit de Amsterdamse OGGZ monitor (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg), waarin de cijfers en trends over de laatste vijf jaar (2006-2010) zijn gebundeld.

05-04-2012NRC Next: huiselijk geweld verre van doodsoorzaak nr. 1

De uitspraak dat huiselijk geweld doodsoorzaak nummer één is bij niet-natuurlijke dood, buiten de verkeersgevallen om, is onwaar. Dat concludeert NRC Next in de rubriek Next checkt.

04-04-2012Blijf Groep presenteert trainingsaanbod Tijd voor Toontje

Blijf Groep heeft een trainingsaanbod ontwikkeld ter ondersteuning van het invoeren van ‘Tijd voor Toontje’, een programma gericht op kinderen en moeders die in de opvang verblijven. De trainingen zijn bedoeld voor dramatherapeuten, speltherapeuten, kinderwerkers en pedagogisch medewerkers werkzaam binnen de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang of de GGZ.

02-04-2012Sterke afname zaken huiselijk geweld Noord-Nederland

Het aantal zaken rond huiselijk geweld dat de politie in Noord-Nederland overdraagt aan het Openbaar Ministerie is sinds 2008 met ruim een kwart afgenomen. Dit blijkt uit interne cijfers van het OM, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

02-04-2012Basisboek ouderenmishandeling wijst professionals de weg

Eén op de twintig ouderen in Nederland krijgt jaarlijks te maken met mishandeling. In het boek ‘Oud Leed’ beschrijven Theo Royers en Maria van Bavel de achtergronden en oorzaken, maar vooral hoe ouderenmishandeling aangepakt kan worden en voorkomen. Oud Leed wordt vandaag aangeboden aan de Directeur-generaal Langdurige Zorg van het ministerie van VWS, tijdens een bijeenkomst over het actieplan Ouderen in veilige handen.

30-03-2012Almere onderzoekt daling huisverboden

In Almere worden steeds minder tijdelijke huisverboden opgelegd bij huiselijk geweld. Volgens een gemeentewoordvoerder komt dat doordat het opleggen van zo’n huisverbod voor de politie heel arbeidsintensief is.

29-03-2012Documentaire Code Rood Eerwraak deel 2

De NCRV zendt vanavond het tweede deel uit van de documentaire Code Rood Eerwraak. Hierin keert filmmaakster Jessica Villerius terug naar het anonieme en zwaar beveiligde opvanghuis Zahir van Fier Fryslan, waar ze een afspraak heeft met een aantal meiden die in ‘code rood’, oftewel in levensgevaar verkeren.

26-03-2012Aantal verzekeraars zegt zorgpolis cliënt in opvang op

Er zijn zorgverzekeraars die de polis opzeggen van cliënten die een briefadres of postadres van een instelling gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor vrouwen die vanwege huiselijk geweld in een opvangvoorziening verblijven. Dit is het onbedoelde gevolg van een actie van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

23-03-2012Kabinet pakt huwelijksdwang aan

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarin maatregelen staan om huwelijksdwang in Nederland tegen te gaan. Zo is het niet meer mogelijk dat minderjarigen in Nederland in het huwelijk kunnen treden.

22-03-2012Website WE CAN vernieuwd

De website van WE CAN (end all violence against women) is vernieuwd. De site heeft een andere vormgeving gekregen én nieuwe mogelijkheden voor changemakers.

22-03-2012Meer grip op aanpak eergerelateerd geweld

De strijd tegen eergerelateerd geweld wordt voor een groot deel in de dialoog beslecht. Dat zegt Maarten Keijzer, die namens politiekorps Brabant-Noord leiding geeft aan een gespecialiseerd team voor eergerelateerd geweld, in het Brabants Dagblad. Volgens hem kan de politie een belangrijke rol spelen in het voorkomen van eergerelateerd geweld.

19-03-2012Breda focust op aanpak ouderenmishandeling

De Gemeente Breda geeft een impuls aan de aanpak 'Terugdringen en voorkomen van ouderenmishandeling' in West-Brabant. Deze aanpak bestaat uit de ontwikkeling van een consultatienetwerk, voorlichting en een specifieke benadering van de doelgroep.

13-03-2012Nieuw aanbod Blijf Groep voor jonge getuigen huiselijk geweld

Stichting Blijf Groep biedt kinderen en tieners in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, ondersteuning in de vorm van groepsbijeenkomsten waarin zij ervaringen delen en begeleiding krijgen in het verwerken van hun ervaringen.

13-03-2012Presentatie KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is vandaag gepresenteerd. Deze meldcode helpt artsen bij het beantwoorden van de centrale vraag: wanneer, bij wie en hoe trek ik aan de bel?

12-03-2012Nieuwsbrief Veiligheidshuizen

Eind maart 2012 verschijnt de eerste nieuwsbrief Veiligheidshuizen. Deze nieuwsbrief komt iedere zes weken uit en bevat informatie over verschillende onderwerpen waar (beleids)medewerkers van Veiligheidshuizen en ketenpartners mee te maken hebben.

09-03-2012Verslag algemeen overleg huiselijk geweld vastgesteld

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voerde op 9 februari 2012 overleg met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over de aanpak van huiselijk geweld. Het verslag van dit algemeen overleg is inmiddels vastgesteld.

07-03-2012Data Count opvang slachtoffers huiselijk geweld

Op één gemiddelde dag in 2011 zochten 1.698 vrouwen en 1.349 kinderen in Nederland toevlucht tot de Vrouwenopvang. Wereldwijd kregen die dag ruim 56.308 vrouwen en 39.130 kinderen (samen 95.438 slachtoffers) hulp en onderdak bij de Vrouwenopvang ten gevolge van huiselijk geweld. Dit blijkt uit de jaarlijkse internationale Data Count, die voor de derde keer heeft plaatsgevonden.

07-03-2012Veiligheidshuizen Noord-Holland Noord samen

Het Veiligheidshuis regio Alkmaar gaat samenwerken met de veiligheidshuizen Den Helder en West Friesland. Het nieuwe Veiligheidshuis Noord-Holland Noord gaat uiteindelijk vanuit een centraal punt werken. De locatie is nog niet bekend.

05-03-2012‘Huiselijk geweld in Catechismus’

Het zou goed zijn als zondag 39 van de Heidelbergse Catechismus wordt uitgebreid met een extra vraag en antwoord om huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Dat stelt de Kampense predikant J.A. Voorthuijzen.

03-03-2012OM mag medische info gebruiken in zaak kindermishandeling

Het Openbaar Ministerie mag medische gegevens gebruiken in een strafonderzoek naar het verdachte overlijden van een driejarig jongetje. De huisartsenpost waarvan de gegevens afkomstig zijn, kan in dit geval geen beroep doen op het medisch verschoningsrecht. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald.

02-03-2012Meldpunt Zorg en overlast ook voor huiselijk geweld

Het Meldpunt Amstelland, waar sinds twee jaar met succes zorg en overlastmeldingen worden gemeld, wordt uitgebreid. Men kan er nu ook terecht voor zaken die gerelateerd zijn aan huiselijk geweld en ouderenmishandeling.

29-02-2012Kledinginzameling voor moeders en kinderen in opvang

Een kinder-en babykledingzaak en een damesmodewinkel uit Vorden zijn een inzamelingsactie gestart om vrouwen en kinderen in de lokale opvang van extra kleding te voorzien.

29-02-2012Hogere straf voor loverboys

De maximumstraf voor mensenhandel wordt verhoogd naar twaalf jaar. Ook loverboys krijgen hiermee te maken. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer stuurt, zo meldt De Telegraaf. Deze strafverzwaring is hoger dan werd voorgesteld in het actieplan Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek.

28-02-2012Opiniestuk Margreet de Boer en Katinka Lünnemann over positie van slachtoffers

Criminologe Margreet de Boer en senior onderzoeker Katinka Lünnemann hebben een opiniestuk geschreven over de positie van slachtoffers in het strafproces. Verschillende voorstellen om deze positie te verbeteren, zijn onlangs gelanceerd. Dat is volgens de auteurs toe te juichen. Maar ze vragen zich wel af of al deze voorstellen echt in het belang van de slachtoffers zijn.

24-02-2012Februarifonds VSK weer open voor aanvragen

Het Februarifonds van de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties (VSK) is vanaf 1 februari weer open voor aanvragen voor financiële ondersteuning.

23-02-2012Weblog Wereldconferentie Vrouwenopvang

In de laatste week van februari wordt de tweede Wereldconferentie Vrouwenopvang gehouden in Washington DC. Aan deze conferentie nemen 1.400 mensen deel uit negentig verschillende landen. Vanuit Nederland gaat er een delegatie van twintig personen.

21-02-2012Zorgprogramma Asja officieel erkend

Zorgprogramma Asja van Fier Fryslân is door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugd Instituut, het RIVM en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie. Asja, een opvang- en behandelvoorziening voor meiden die gedwongen in de prostitutie of voor een pooierboy werkten, krijgt hiermee een plek in de databank Effectieve Jeugdinterventies.

20-02-2012Zeeuwse oplossingsgerichte aanpak succesvol

Focus niet op problemen, maar op oplossingen en de eigen kracht van het gezin en zijn sociale netwerk. Het aantal uithuisplaatsingen van kinderen vermindert aanzienlijk als de hulpverleners werken volgens deze uitgangspunten van 'Signalen van Veiligheid' en 'Signalen van Welzijn'. Dat bleek vorige week tijdens een congres in het Zeeuwse Heinkenszand.

17-02-2012Kennisplattegrond geweld

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het Landelijk programma Aanpak geweld van de politie ontwikkelen momenteel een toegankelijke en gebruiksvriendelijke database rondom het thema geweld: de Kennisplattegrond geweld. Hierin worden ook de thema's huiselijk geweld, seksueel geweld en eergerelateerd geweld opgenomen.

17-02-2012Wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft deze week het wetsvoorstel Uitbreiding spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces bij de Tweede Kamer ingediend. De nieuwe regeling maakt deel uit van het beleid slachtoffers beter te ondersteunen.

16-02-2012Convenant huiselijk geweld Haaglanden vernieuwd

De Haagse wethouder Baldewsingh van Volksgezondheid ondertekent vandaag namens de gemeente Den Haag een vernieuwd convenant tegen huiselijk geweld. Het convenant wordt daarnaast ook ondertekend door de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer en door alle betrokken partners.

14-02-2012Signalering huiselijk geweld in orthodox-protestantse kring kan beter

Huiselijk geweld is de laatste jaren beter bespreekbaar geworden, zo ervaren veel hulpverleners. Slachtoffers van huiselijk geweld in orthodox-protestantse kring durven er echter nog nauwelijks over te praten, zo blijkt uit onderzoek van MOVISIE.

13-02-2012Branchebeeld 2010 Federatie Opvang

Hoewel het aantal cliënten in de crisisopvang is gestegen, is het aandeel van de crisisopvang binnen het totale aanbod van de Vrouwenopvang de afgelopen jaren gelijk gebleven. Tegelijkertijd is het aandeel van preventieprojecten is tussen 2008 en 2010 verdubbeld van 3,7 naar 7,3 procent. Dat staat in het Branchebeeld 2010 van de Federatie Opvang.

13-02-2012Eigen bijdrage vrijwillige daderhulp onder de loep

De eigen bijdrage van 200 euro voor geestelijke gezondheidszorg weerhoudt plegers van huiselijk geweld ervan om professionele hulp te zoeken. Hierdoor lopen hun partners of kinderen een groter risico om opnieuw te worden mishandeld.

10-02-2012Zorg voor kinderen KJTC Haarlem gewaarborgd

De zorg voor mishandelde kinderen in het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum (KJTC) in Haarlem blijft gewaarborgd. Na overleg tussen de instelling, de zorgverzekeraar,en de regionale Jeugdriagg zijn de financiële problemen van KJTC Haarlem opgelost.

10-02-2012AMK en SHG West-Brabant onderzoeken hulp zedenslachtoffers

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld gaan samen onderzoek doen naar het aantal zedenslachtoffers in West-Brabant en de wijze waarop deze worden ondersteund. Dat schrijven burgemeester en wethouders van Breda in antwoord op vragen van de plaatselijke VVD-fractie.

10-02-2012Opstelten wil gratis nummer voor het melden huiselijk geweld

Slachtoffers én getuigen van huiselijk geweld, zowel kinderen als volwassenen, moeten straks allen hetzelfde, centrale telefoonnummer kunnen bellen. Dat nummer moet ook gratis zijn, zo liet minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gisteren weten tijdens een algemeen overleg over huiselijk geweld.

09-02-2012Raad van State: Man te weinig gehoord, huisverbod onterecht

De burgemeester van Veere heeft een man uit het Zeeuwse Serooskerke ten onrechte twee huisverboden opgelegd na een ruzie en handgemeen in de relationele sfeer. Dat heeft de Raad van State in een uitspraak bepaald.

09-02-2012Reactie op moties eergerelateerd geweld en omgangsregeling

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de Minister van Onderwijs, Kamer geïnformeerd over een aantal moties en toezeggingen op het gebied van eergerelateerd geweld. Tevens gaat hij in deze brief in op een toezegging inzake omgangsregelingen van kinderen met ouders die gedetineerd zijn wegens (fatale) kindermishandeling of partnergeweld.

09-02-2012Nijmegen krijgt Centrum Seksueel en Familiaal Huiselijk Geweld

Er komt een Centrum Seksueel en Familiaal Huiselijk Geweld (SFG) op het terrein van het UMC St Radboud in Nijmegen. In het najaar van dit jaar wordt het centrum geopend.

09-02-2012Lenneke Alink bijzonder hoogleraar Kindermishandeling

Lenneke Alink is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Voorkomen, gevolgen en aanpak van Kindermishandeling’ aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze wordt per 1 maart 2012 benoemd als bijzonder hoogleraar vanwege het Jan Brouwer Fonds bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

08-02-2012Enschede nog altijd koploper Twentse huisverboden

In Enschede is vorig jaar 78 keer een huisverbod opgelegd. Dat aantal ligt aanzienlijk hoger dan in andere Twentse gemeenten, ook als rekening wordt gehouden met het aantal inwoners, zo meldde de Twentse Courant Tubantia gisteren.

08-02-2012 Valentijnsactie Partij voor Huiselijk Geluk

De Partij voor Huiselijk Geluk presenteert volgende week vrijdag op de Daltonvestiging van het Werkman College in Groningen speciale Valentijnskaarten. De Partij voor Huiselijk Geluk, een initiatief van het Steunpunt Huiselijk Geweld Groningen, promoot huiselijk geluk en doet dit door op ludieke wijze prikkelende vragen of stellingen voor het voetlicht te brengen.

06-02-2012Wensenlijst voor kinderen in opvang

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft afgelopen weekend een wensenlijst met verbeterpunten voor de leefomstandigheden van kinderen in opvangcentra in ontvangst genomen. Deze wensenlijst is opgesteld door de Guusje Nederhorst Foundation, die zaterdag de tweede editie van de Dag van het Vergeten Kind organiseerde.

03-02-2012Meer agenten voor bestrijding seksueel kindermisbruik

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaat harder optreden tegen het bezit van kinderporno en seksueel kindermisbruik. Hij wil het aantal agenten dat zich bezighoudt met de opsporing hiervan, dit jaar nog verdubbelen naar 150.

02-02-2012Eerste nationale publieksdag kindermishandeling

Het UMC Utrecht houdt aankomende zaterdag de eerste nationale publieksdag over kindermishandeling. Iedereen die daarover meer informatie wil, is welkom. Op de dag wordt  verteld over risicofactoren voor kindermishandeling en mogelijke signalen van kindermishandeling bij een kind.

01-02-2012Samenwerking Fier Fryslân en Friesland College

Fier Fryslân en het Friesland College hebben uitgesproken nauw te gaan samenwerken. Naast de samenwerking in de ‘School als Werkplaats’ wil Fier ook de opleidingsmogelijkheden verbeteren van de meiden die in de opvangvoorzieningen van Fier verblijven. Door de samenwerking wordt bovendien een doorgaande lijn gecreëerd in het pedagogisch basisklimaat. Oftewel: hulpverlening en school bouwen samen aan de toekomst van jonge slachtoffers van geweld.

01-02-2012Van der Laan voorzitter Taskforce kindermishandeling

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan wordt voorzitter van de Taskforce kindermishandeling. Dat heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie laten weten. Van der Laan was eerder betrokken bij de aanpak van kindermishandeling naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak.

30-01-2012Eerste ervaringen MST-CAN gepresenteerd

Het MST-CAN behandelprogramma voor gezinnen waarin kindermishandeling en verwaarlozing plaatsvindt, loopt goed. Dat geldt ook voor de samenwerking met de ketenpartners en er zijn voldoende aanmeldingen. Afgelopen vrijdag 27 januari heeft het Amsterdamse MST-CAN behandelteam zijn eerste ervaringen gepresenteerd.

30-01-2012Woning voor Twentse studenten met moeilijke thuissituatie

Voor ROC-studenten die door een moeilijke thuissituatie problemen hebben met leren, is in Almelo vorige week een studentenhuis geopend: de Kamer-raad. Dit moet de schooluitval van leerlingen wegens onrust thuis, bijvoorbeeld door een scheiding of door huiselijk geweld, tegengaan.

27-01-2012Europese partners gezocht voor project over tegengaan geweld

De 'Royal Borough' van Kensington en Chelsea, (Verenigd Koninkrijk), zoekt Europese partners die geïnteresseerd zijn in deelname aan een project in het kader van het Daphne III-programma. Dit programma richt zich op het tegengaan van geweld tegen vrouwen, kinderen en jongeren.

26-01-2012VoorZorg effectief tegen huiselijk geweld

Het programma VoorZorg is effectief tegen huiselijk geweld. Dat blijkt uit recent onderzoek. Bij VoorZorg worden vrouwen die zelf mishandeld zijn of waar het risico groot is dat ze hun kind gaan mishandelen, al tijdens hun zwangerschap begeleid door een GGD-verpleegkundige.

24-01-2012Steunpunt Capelle gesloten

Het Steunpunt Huiselijk Geweld in Capelle aan den IJssel is dit jaar komen te vervallen. Capelle heeft nu een eigen coördinator huiselijk geweld aangesteld die nauw samenwerkt met de GGD Rotterdam.

23-01-2012Infoavond over herkennen huiselijk geweld op sportvelden

Ter bevordering van het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling op de sportvelden, wordt op 30 januari in Haarlem een thema-avond voor sportverenigingen gehouden.

20-01-2012Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld GGZ Delfland

Twaalf medewerkers van GGZ Delfland hebben de training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling afgerond. GGZ Delfland heeft nu 21 aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld, verdeeld over de verschillende locaties en teams.

20-01-2012Nieuwe opvangvoorziening West Brabant

De West Brabantse organisatie Safegroup opent volgende week in Roosendaal de deuren van een nieuwe voorziening voor moeders en kinderen die in een onhoudbare thuissituatie zitten. Ook alleenstaande vrouwen en tienermoeders die te maken hebben gehad met huiselijk geweld zijn welkom.

20-01-2012Voorlichtingsfilm Kadera over huiselijk geweld

De Zwolse organisatie 'Kadera, aanpak huiselijk geweld' heeft een film gemaakt over huiselijk geweld. De film is vanaf vandaag te zien op de website van Kadera en op You Tube.

19-01-2012Meer geld voor uitvoering Wet tijdelijk huisverbod

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie stelt 1,2 miljoen euro extra ter beschikkingaan het gemeentefonds voor de uitvoering van het tijdelijk huisverbod in de jaren 2011, 2012 en 2013. De reden hiervoor is het feit dat er meer huisverboden worden opgelegd dan beoogd.

19-01-2012Zorgen om bestrijding misbruik verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel

Diverse maatschappelijke organisaties hebben gisteren in een brief hun ernstige zorgen geuit over de ‘Maatregelen bestrijding misbruik verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel’ van Minister Leers van Immigratie en Asiel.

17-01-2012Multidisciplinair onderzoek seksueel geweld

Er komt een multidisciplinair onderzoek naar seksueel geweld en daaraan gerelateerde verschijnselen zoals kindermishandeling, huiselijk geweld en gedwongen prostitutie. Dit onderzoek moet ‘diepgaand inzicht’ verschaffen ‘in dit ernstige misdrijf dat zulke ingrijpende gevolgen heeft voor de slachtoffers en voor de maatschappij’, aldus minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

16-01-2012Instelling Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS stellen een Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in. Dit schrijven zij aan de Tweede Kamer in een reactie op het rapport van de Commissie seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (de Commissie Beekman).

16-01-2012Handreiking bij versterken regierol aanpak huiselijk geweld

Bij de aanpak van huiselijk geweld hebben de centrumgemeenten Vrouwenopvang een bijzondere verantwoordelijkheid. Hoe kunnen zij hun sturende rol versterken en de samenwerking met de regio verbeteren? De VNG heeft een hadreiking ontwikkeld die antwoord geeft op deze vragen.

16-01-2012Winnares Schaduwprijs komt met boek over huiselijk geweld

Linda Jansma, die vorig jaar de Schaduwprijs won voor de beste debuutthriller, wil met haar volgende boek de aandacht vestigen op huiselijk geweld. Dit boek 'Tweestrijd' komt volgende maand uit.

13-01-2012Bijeenkomst over prestatie-indicatoren opvang

De Federatie Opvang houdt op 8 februari een ledenbijeenkomst over de prestatie-indicatoren. De basisset met twaalf prestatie-indicatoren voor de opvang werd vorige maand vastgesteld.

12-01-2012Opnamestop huiselijk geweld Utrechtse Heuvelrug

Door een enorme toeloop van aangiftes van huiselijk geweld, heeft Vitras/CMD Utrechtse Heuvelrug sinds oktober een opnamestop voor huiselijk geweld trajecten. Cliënten worden sindsdien naar andere instanties doorverwezen. Alleen bij acute gevallen wordt hulp aangeboden.

11-01-2012Qat op lijst verboden middelen

Het kabinet zet de drug qat op de lijst van verboden middelen. De blaadjes van de qatplant, die vooral worden gekauwd door Somaliërs, zijn volgens het kabinet verslavend en ongezond, en de handel zorgt voor grote overlast. Overdadig gebruik veroorzaakt bovendien problemen in gezinnen, zoals huiselijk geweld.

10-01-2012Radioactie Katwijk tegen kindermishandeling

Stichting Kids Say No en RTV Katwijk voeren samen actie tegen van kindermishandeling en –misbruik. De lokale radio staat aankomende zaterdag twaalf uur lang in het teken van dit onderwerp. Om geld in te zamelen, worden er tijdens de uitzending bijzondere voorwerpen geveild.

09-01-2012Veroordeling mensenhandel blijft lastig

Slechts een krappe meerderheid van het aantal mensenhandelzaken eindigt in een veroordeling. Tot die conclusie komt het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (BNRM) op basis van onderzoek naar cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) over vervolging en berechting van mensenhandelzaken in eerste aanleg over de periode 2006-2010.

09-01-2012Veiligheidshuis West-Friesland van start

Het Veiligheidshuis West-Friesland is op 1 januari 2012 van start gegaan. De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec werken samen met andere veiligheidspartners rond de thema's jeugdoverlast en criminaliteit, huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden, veelplegers en multi-probleemgevallen waarbij veiligheid in het geding is.

03-01-2012Aantal huisverboden neemt nog steeds toe

Het huisverbod wordt steeds vaker opgelegd. In 2011 moesten bijna drieduizend plegers van huiselijk geweld gedwongen hun huis verlaten. Dat zijn bijna zestig huisverboden per week. Twee jaar geleden waren dat er nog zo'n veertig. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.