Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Basisboek ouderenmishandeling wijst professionals de weg

02-04-2012

Eén op de twintig ouderen in Nederland krijgt jaarlijks te maken met mishandeling. In het boek ‘Oud Leed’ beschrijven Theo Royers en Maria van Bavel de achtergronden en oorzaken, maar vooral hoe ouderenmishandeling aangepakt kan worden en voorkomen. Oud Leed wordt vandaag aangeboden aan de Directeur-generaal Langdurige Zorg van het ministerie van VWS, tijdens een bijeenkomst over het actieplan Ouderen in veilige handen.

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling slaat letterlijk en figuurlijk diepe wonden slaat in het persoonlijke leven van slachtoffers, plegers en omstanders. Het geweld vindt achter de voordeur plaats en wordt veelal gepleegd door mensen die heel nabij staan: partners, kinderen, buren, kennissen of hulpverleners. Ouderen zelf doen hun mond niet open.

Ze worden onder druk gezet om hun testament te wijzigen, hun bankboekje wordt geplunderd, ze worden geknepen en geslagen, ze krijgen te weinig eten en drinken, ze mogen geen contact buitenshuis hebben, ze worden bedreigd en beledigd en soms ook seksueel misbruikt.

Hulpmiddelen

Niet eerder werd de problematiek van mishandelde ouderen zo uitvoerig beschreven. Het eerste deel biedt inhoudelijke informatie over het verschijnsel ouderenmishandeling. Het tweede deel beschrijft de infrastructuur van preventie en bestrijding van ouderenmishandeling in Nederland. Het derde deel gaat in op de hulpmiddelen die hulpverleners en politie ter beschikking staan om ouderenmishandeling aan te pakken.

Hulpverleners, welzijnswerkers, politie, vrijwilligers, artsen, notarissen, hbo-studenten van sociale opleidingen en iedereen te maken heeft met ouderen vindt in Oud Leed kennis en instrumenten om ouderenmishandeling te voorkomen, te signaleren en aan te pakken om het probleem op te lossen.

Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’

De bestrijding van ouderenmishandeling krijgt tussen 2011 en 2014 een extra impuls vanuit het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS. Structureel wordt per jaar 10 miljoen euro uitgetrokken om geweld tegen ouderen sneller te signaleren en te stoppen, o.a. door verbeterde melding en goede ondersteuning van de slachtoffers. Er komt bijvoorbeeld ook een voorlichtingscampagne voor ouderen zelf en hun omgeving en een meldplicht voor professionals.

Theo Royers werkt bij Vilans, kenniscentrum langdurige zorg en aan de campagne STOP ouderenmishandeling. Maria van Bavel werkte bij MOVISIE, kenniscentrum voor sociale vraagstukken en is als initiator en uitvoerder betrokken bij vele projecten rondom ouderenmishandeling. Oud Leed is geschreven in opdracht van MOVISIE met financiële steun van het ministerie van VWS.