Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Effecten eigen bijdrage ggz

02-10-2012

Vijf tot acht procent van de ggz-patiënten is dit jaar gestopt met behandeling vanwege de eigen bijdrage. 40 procent van deze ‘zorguitvallers’ heeft een gemiddeld/hoog tot hoog risicoprofiel (kans op recidive). Binnen de huiselijk geweld problematiek is het aandeel patiënten met een hoog risicoprofiel het grootst.

Dat staat in de eerste tussenrapportage van de Monitor Effecten Eigen Bijdrage ggz. De ‘Eigen Bijdrage Behandeling tweedelijns GGZ’ werd op 1 januari 2012 ingevoerd. Uit de eerste tussenrapportage blijk dat er, na invoering van de eigen bijdrage, (nog) geen duidelijke trendbreuk te zien is in de zorguitstroom. Wel verwacht 10 procent van de patiënten komend jaar uit zorg te gaan, hiervan geeft 30 procent aan dat dit komt door de eigen bijdrage.

Perspectief

Volgens demissionair minister Schippers van VWS is het te vroeg om al conclusies te trekken. De volgende twee metingen zijn noodzakelijk om de effecten van de eigen bijdrage te kunnen duiden en deze eerste bevindingen in perspectief te plaatsen; is er sprake van een ‘toevallige’ fluctuatie of een trendbreuk?

Vervolgens is het aan het nieuwe kabinet om te bezien of er andere beleidskeuzes gemaakt moeten worden in relatie tot de eigen bijdrage GGZ.

Meer informatie