Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aantal meldingen kindermishandeling neemt onverminderd toe

03-07-2012

Gemiddeld 80 procent van de meldingen bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) blijkt na onderzoek terecht. Bij meldingen over kinderen die getuige zijn van geweld in een gezin (38 procent van de onderzochte kinderen) is dit percentage zelfs ruim 90 procent. Het totaal aantal adviesvragen en meldingen blijft onverminderd stijgen. Dat blijkt uit vandaag openbaar gemaakte jaarcijfers van het AMK over 2011.

Sinds 2005 stijgt het aantal adviezen én het aantal onderzoeken door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) - onderdeel van Bureau Jeugdzorg. Die stijging zet zich ook in 2011 voort, blijkt uit het jaarverslag AMK van Jeugdzorg Nederland. "Het blijft belangrijk dat mensen bij een vermoeden van kindermishandeling altijd contact opnemen met het AMK. Uit onze jaarcijfers blijkt dat vermoedens heel vaak juist zijn", aldus Jan-Dirk Sprokkereef, vicevoorzitter Jeugdzorg Nederland.

Sneller gesignaleerd

In 2011 zijn 46.739 adviezen uitgebracht en zijn 19.254 onderzoeken gestart. Het aantal eerste contacten is in een jaar gestegen van 62.001 naar 65.993. Dit betekent voor zowel de adviezen, de onderzoeken als het totaal eerste contacten een stijging van 6 procent ten opzichten van vorig jaar. De stijging wil niet zeggen dat kindermishandeling automatisch ook is toegenomen. Wel dat de mishandeling sneller en beter wordt gesignaleerd rondom een kind en gezin.

Het grootste deel van de adviesvragen en meldingen voor onderzoek is afkomstig van beroepskrachten. Zij deden 73,7 procent van alle meldingen voor onderzoek en kregen 56,4 procent van de adviezen. Dit past in de stijgende lijn die Jeugdzorg Nederland sinds 2005 ziet. Het aantal onderzoeken, gestart na een telefoontje van mensen uit de privéomgeving, is sinds 2005 nagenoeg gelijk gebleven, wel neemt het aantal adviesaanvragen uit de privéomgeving toe.

Het AMK brengt sinds 2005 steeds vaker vrijwillige hulp op gang. Met enige drang accepteren ouders dan vrijwillige hulp, waardoor een maatregel van kinderbescherming niet nodig is. Voor het overgrote deel van de kinderen (60,2 procent) is vrijwillige hulp op gang gebracht of voortgezet tijdens het onderzoek door het AMK.

Rechtstreeks melden

Daarom wil Jeugdzorg Nederland dat - ook na de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten - mensen alle (vermoedens van) kindermishandeling rechtstreeks blijven melden bij het AMK. "Alleen op die manier kan meteen (vrijwillige) hulp op gang worden gebracht, zonder onnodig tijdsverlies", aldus Jan-Dirk Sprokkereef. Het merendeel van de activiteiten van het AMK leidt tot zorg die op dit moment via medewerkers van Bureau Jeugdzorg wordt georganiseerd. "Dit is ook precies de reden dat wij willen dat het AMK, ook na de transitie, integraal gekoppeld blijft aan de inzet van (vrijwillige) hulpverlening."

Meer informatie: