Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Blijf Groep presenteert trainingsaanbod Tijd voor Toontje

04-04-2012

Blijf Groep heeft een trainingsaanbod ontwikkeld ter ondersteuning van het invoeren van ‘Tijd voor Toontje’, een programma gericht op kinderen en moeders die in de opvang verblijven. De trainingen zijn bedoeld voor dramatherapeuten, speltherapeuten, kinderwerkers en pedagogisch medewerkers werkzaam binnen de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang of de GGZ.

Op 27 maart heeft Blijf Groep, tijdens een presentatie, beleidsmakers en uitvoerders van instellingen voor vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en GGZ-instellingen in heel Nederland kennis laten maken met Tijd voor Toontje. Volgens Blijf Groep is er landelijk veel belangstelling voor het programma.

Laagdrempelig

Blijf Groep heeft de afgelopen jaren, in samenwerking met Martijn Hell dramatherapeute bij Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie, gewerkt aan een laagdrempelig programma dat specifiek is toegesneden op kinderen en moeders die in de opvang verblijven. Met behulp van subsidie van de Provincie Noord-Holland en Stichting Kinderpostzegels werd Blijf Groep in staat gesteld het programma te beschrijven, wat heeft geresulteerd in een methodiekboek en drie praktische draaiboeken. Hiermee wordt de methodiek toegankelijk en overdraagbaar voor instellingen voor vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en GGZ-instellingen.

In de dagelijkse praktijk brengt twee derde van de vrouwen een of twee kinderen mee naar de opvang. Naar schatting verblijven jaarlijks tussen de 4000 en 4500 kinderen in de vrouwenopvang of de maatschappelijke opvang. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in de opvang in hun jonge leven al veel ingrijpende levensgebeurtenissen hebben meegemaakt. Blijf Groep is verheugd met Tijd voor Toontje een steunend en stabiliserend programma te kunnen bieden voor deze kinderen en hun moeders, die huiselijk geweld in het gezin hebben meegemaakt. Een beeldend aanbod voor kinderen van 0-10 jaar, waarin taal geen barrière hoeft te zijn. Het programma ‘Tijd voor Toontje’ beoogt de kinderen het gevoel van basisvertrouwen en eigenwaarde te laten ervaren en hun handvatten aan te reiken om met hun ervaringen en omstandigheden om te gaan. Tevens bevordert het programma op een positieve manier de moeder-kind interacties.

Toontje

Toontje is een handpop, die door een dramatherapeut tot leven wordt gebracht. Toontje heeft hetzelfde meegemaakt als de kinderen: hij is plotseling met zijn moeder in de opvang komen wonen na ruzies en geweld thuis. Hij verblijft nu tijdelijk in een koffer en als hij tijdens de bijeenkomsten tevoorschijn komt, vertelt hij over zijn ervaringen van nu hier, en soms ook eventjes van toen thuis. Toontje heeft het er liever niet over, maar soms komen er toch herinneringen naar boven. Dan vertelt hij bijvoorbeeld over ruzies, die niet veilig waren. Toontje gebruikt zijn eigen schild om er af en toe in weg te kruipen. Soms doet hij dat om te vluchten, soms om zelf even verstandig af te koelen als hij te boos is geworden. Maar het liefst doet Toontje ontspannende dingen.