Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nauwelijks terugkoppeling na melding kindermishandeling

04-05-2012

Wat gebeurt er na een melding van kindermishandeling met het kind? Bijna 40 procent van de melders weet het niet. Dat blijkt uit een enquête die het Tijdschrift voor kindermishandeling (TKM) hield onder ruim 1400 beroepskrachten.

Terugkoppeling na een melding van kindermishandeling lijkt nauwelijks aan de orde te zijn. Het tijdschrift vreest dat dit de nieuwe Wet meldcode zal ondermijnen. Preventie en snelle goede zorg moeten samengaan met de invoer van de wet, die voor extra meldingen zal zorgen, anders ‘bijt de wet zichzelf in de staart’, vermoedt het TKM.

Meldcode

In de meldcode staat dat kindermishandeling in het uiterste geval gemeld moet worden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Van de enquêtedeelnemers vermoedde 80 procent kindermishandeling, terwijl 16 procent een melding deed bij het AMK. Dit verschil is volgens het tijdschrift te verklaren doordat iemand anders al meldt, of omdat er al hulp is ingeschakeld.