Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Altijd onderzoek bij onverwacht overlijden kind

05-09-2012

Als een minderjarige overlijdt en de doodsoorzaak is onbekend, wordt niet langer een verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven zonder nader onderzoek. Met de komst van de NODO-procedure (Nader Onderzoek DoodsOorzaak minderjarigen) wordt vanaf 1 oktober bij onverklaard en onverwacht overlijden door speciaal daarvoor opgeleide artsen een nader onderzoek uitgevoerd naar de doodsoorzaak.

Door de NODO-procedure kan de doodsoorzaak alsnog achterhaald worden en kunnen toekomstige overlijdensgevallen mogelijk worden voorkomen. Dat heeft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Overleg

De NODO-procedure is opgesteld in samenwerking met de medische sector. Sinds 1 januari 2010 vindt, wanneer een minderjarige komt te overlijden, vóór het afgeven van een verklaring van overlijden, altijd overleg plaats tussen de behandelend arts en een forensisch arts. Met de komst van de nieuwe procedure wordt bij onverklaard en onverwacht overlijden van een minderjarige altijd een forensisch arts ingeschakeld. In overleg met de kinderarts besluit deze of de NODO-procedure in werking moet worden gesteld.

De NODO-procedure zal plaatsvinden in twee speciaal daarvoor toegeruste ziekenhuizen: het AMC in Amsterdam en het UMC in Utrecht, in samenwerking met de GGD’en. De nieuwe procedure omvat het verzamelen van informatie (bijvoorbeeld bij de ouders of op de plek van overlijden), het verrichten van een schouw, afname van lichaamsmateriaal en indien nodig een obductie. Goede communicatie met de ouders is hierbij zeer belangrijk. Daar wordt dan ook de nodige aandacht aan besteed.

Openbaar Ministerie

Als er aanwijzingen zijn voor een niet-natuurlijk overlijden of er wordt getwijfeld aan de natuurlijke aard van het overlijden, stopt de NODO-procedure. In dat geval wordt er contact opgenomen met het Openbaar Ministerie. Dan volgt de standaardprocedure bij niet-natuurlijk overlijden en onderzoekt het OM bijvoorbeeld of er sprake is van een strafbaar feit.

Staatssecretaris Teeven gaat er vanuit dat de NODO-procedure op 1 oktober 2012 in werking treedt. GGD Nederland draagt zorg voor de implementatie van de procedure. De uitvoering van deze procedure zal één jaar lang worden begeleid door een evaluatieonderzoek. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek volgt een beslissing over voortzetting van de procedure.