Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Uitzending Brandpunt over mensenhandel

08-06-2012

Fier Fryslân staat komende zondagavond centraal in de documentaire van Brandpunt over mensenhandel in Nederland. Documentairemaker Tamme de Leur volgde enkele slachtoffers van mensenhandel die bij Fier in de veilige opvang verblijven, en sprak met hen over hun leven.

Fier gaat al lange tijd de strijd aan tegen kinderhandel en mensenhandel. Met een nieuw Centrum Kinderhandel en Mensenhandel biedt Fier samenhangende en geïntegreerde hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen die slachtoffer zijn. "Mensenhandel hoort niet thuis in een beschaafde wereld", zegt Fier-directeur Linda Terpstra. "Toch wordt het door vele mensen geaccepteerd en zelfs in stand gehouden. Fier wil hier graag wat aan doen. We vragen aandacht voor deze problematiek en willen mensen wakker schudden. Ervoor zorgen dat slachtoffers de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Nu is die hulp nog te versnipperd en niet adequaat genoeg."

Ketensamenwerking

Terpstra doelt op de ketensamenwerking waarvan in Nederland sprake is als het gaat om bestrijding van mensenhandel. Iedere instelling en instantie is verantwoordelijk voor een onderdeel en hanteert haar eigen regelgeving, werkprocessen en doorlooptijden. Terpstra: "Dit maakt dat er veel tijd verloren gaat en er soms langs elkaar heen wordt gewerkt. Fier wil al deze professionals samenbrengen in één multidisciplinair team, dat samenwerkt aan een nieuwe aanpak van kinder- en mensenhandel. Voor slachtoffers van mensenhandel betekent dit: snellere hulp, betere bescherming en gespecialiseerde diagnostiek en behandeling."

Het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel zal worden ondergebracht in een nog te bouwen gebouw: De Garaasje. Dit gebouw komt als zusje van De Veilige Veste (een uniek opvangconcept voor zwaar bedreigde meiden) op hetzelfde terrein, gelegen naast het politiebureau in Leeuwarden. Meer informatie over dit project is te vinden op externe linkwww.degaraasje.nl.

Uitzendgegevens

Uitzending: zondagavond 10 juni, rond 22.00 uur, Nederland 2