Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Monitor Huiselijk geweld Twente 2012

08-08-2012

Het aantal bij de politie geregistreerde incidenten van huiselijk geweld in Twente is tussen 2004 en 2011 gestegen van 3.081 naar 3.401. Dit blijkt uit de Monitor huiselijk geweld Twente 2012.

Het aantal verdachten is eveneens gestegen van 839 in 2004 naar 912 in 2011. Het aantal slachtoffers dat bij politie en hulpverlening is geregistreerd, lag in 2011 op 2.841, in 2010 ging het nog om 2.590 geregistreerde slachtoffers.

In 2012 zijn voor de jaarlijkse monitor voor de achtste keer registratiegegevens opgevraagd bij de instellingen in Twente die te maken hebben met huiselijk geweld. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Enschede heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven voor het monitoren van geregistreerd huiselijk geweld in de Twentse gemeenten.