Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aandacht ouderenmishandeling in de Betuwe

08-11-2012

Welzijn Buren, een brede welzijnsorganisatie in de Betuwe, wil ouderenmishandeling meer onder de aandacht brengen. De organisatie gaat ouderen tijdens groepsbijeenkomsten en individuele huisbezoeken beter informeren over dit onderwerp.

Uit landelijke cijfers blijkt dat ouderenmishandeling steeds vaker voorkomt. Een op de twintig ouderen boven de 65 jaar wordt herhaaldelijk mishandeld. Volgens Joanne Smits, medewerker van het landelijke Steunpunt Huiselijk Geweld en gespecialiseerd in ouderenmishandeling, is dat getal in werkelijkheid groter: "Het komt meer voor dan we denken. Het heeft kennelijk ook te maken met de afhankelijkheid van ouderen." Ze merkt daarbij op dat er in ons land vrijwel geen verschil is tussen stad en platteland en allochtoon en autochtoon.

Steunpunt

Welzijn Buren wil ouderen wijzen op het Steunpunt Huiselijk Geweld, waar ze hun klachten kunnen melden. Het steunpunt helpt bij vragen over mishandeling en kan mensen ondersteunen bij het melden van huiselijk geweld. Ook kunnen ze contact opnemen als ze bij iemand anders ouderenmishandeling waarnemen.