Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Lenneke Alink bijzonder hoogleraar Kindermishandeling

09-02-2012

Lenneke Alink is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Voorkomen, gevolgen en aanpak van Kindermishandeling’ aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze wordt per 1 maart 2012 benoemd als bijzonder hoogleraar vanwege het Jan Brouwer Fonds bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Alink zal de nieuwe leerstoel ‘Voorkomen, gevolgen en aanpak van Kindermishandeling’ bekleden, die is ondergebracht bij de externe linkKoninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De leerstoel is ingesteld door het Jan Brouwer Fonds, dat multidisciplinair onderzoek wil stimuleren dat is georiënteerd op de maatschappij. Het fonds is genoemd naar Ir. L.E.J. Brouwer, oud-presidentdirecteur van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij.

Alink is universitair docent bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden (afdeling algemene en gezinspedagogiek). Ze is medeoprichtster van het Leiden Interdisciplinary Network Child abuse and neglect (externe linkLINC).