Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Reactie op moties eergerelateerd geweld en omgangsregeling

09-02-2012

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de Minister van Onderwijs, Kamer geïnformeerd over een aantal moties en toezeggingen op het gebied van eergerelateerd geweld. Tevens gaat hij in deze brief in op een toezegging inzake omgangsregelingen van kinderen met ouders die gedetineerd zijn wegens (fatale) kindermishandeling of partnergeweld.