Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoek aangiftebereidheid slachtoffers seksueel geweld

09-05-2012

GGD Amsterdam start landelijk online onderzoek naar de aangiftebereidheid door slachtoffers van seksueel geweld. Naar schatting wordt slechts vijf procent van alle delicten aangegeven bij de politie. Om meer inzicht te krijgen in de redenen van het wel of niet aangeven van een delict, start de GGD dit onderzoek onder mannen en vrouwen van 15 jaar en ouder.

Seksueel geweld

Seksueel geweld komt vaak voor. Onder dit begrip valt onder meer seksuele intimidatie, aanranding, verkrachting en incest. Uit cijfers van het CBS blijkt dat jaarlijks 1,5 procent van de Nederlandse mannen en vrouwen van 15 jaar en ouder slachtoffer wordt van ongewenst seksueel contact. Een klein deel van de slachtoffers doet hiervan aangifte. Op dit moment is onduidelijk waarom zo’n klein deel van deze slachtoffers aangifte doet bij de politie. Ook is onbekend onder welke omstandigheden slachtoffers wel tot aangifte overgaan.

Online onderzoek

Om hierover meer inzicht te krijgen zijn forensisch artsen van de GGD Amsterdam een landelijk onderzoek begonnen. Daarbij wordt gekeken naar het soort seksueel geweld, de veroorzaker, de reden om het wel of niet met de politie te bespreken of aangifte te doen, en de voorwaarden waaronder het slachtoffer misschien wel aangifte zou doen. Via de website externe linkwww.onderzoekseksueelgeweld.nl kunnen slachtoffers van seksueel geweld online en anoniem in circa tien minuten een vragenlijst invullen.

Nieuwe inzichten in hulpbehoeften

Dit onderzoek sluit aan op eerder onderzoek van de GGD naar geweldsslachtoffers. Daaruit bleek dat vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld dit vrijwel niet uit eigen beweging bespraken met hun huisarts. Daarnaast toonden de onderzoekers aan dat veel mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld behoefte hebben aan hulp, maar geen aangifte doen bij de politie uit schaamtegevoel en angst voor onbegrip. Het huidige onderzoek naar de aangiftebereidheid zal nieuwe inzichten bieden in de hulpbehoeften.