Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

AMK en SHG West-Brabant onderzoeken hulp zedenslachtoffers

10-02-2012

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld gaan samen onderzoek doen naar het aantal zedenslachtoffers in West-Brabant en de wijze waarop deze worden ondersteund. Dat schrijven burgemeester en wethouders van Breda in antwoord op vragen van de plaatselijke VVD-fractie.

"We hebben in onze regio nog onvoldoende zicht op het aantal zedendelicten, waaronder verkrachtingen", schrijven burgemeester en wethouders van Breda in een reactie op vragen van de plaatselijke VVD-fractie. "Ook is er nog onvoldoende zicht op hoe slachtoffers in dezen worden ondersteund en geholpen."

Centrum Seksueel Geweld

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld hebben afgesproken dat samen te gaan onderzoeken. Ze zullen daarover overleggen met de zedendivisie van de politie. Het college van B&W belooft de ontwikkelingen op de voet volgen en de raad daarover informeren.

Aanleiding voor de vragen was de oprichting van een Centrum Seksueel Geweld in Utrecht. De Bredase VVD-fractie vroeg B en W of die bereid waren onderzoek te doen naar deze vorm van samenwerking, ook in Breda, en dit terug te laten komen in het nieuwe beleidsplan 'Vrouwenopvang en huiselijk geweld'.