Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Extra opvangplaatsen Roosendaal

10-09-2012

Susan Rose, de nieuwe vestiging van Safegroup in Roosendaal stelt geleidelijk steeds meer kamers beschikbaar. Op dit moment gaat het om zeven extra kamers die bezet mogen worden. Daar komen binnenkort nog eens twaalf kamers bij. De opvanglocatie heeft de afgelopen maanden al 50 personen op weg geholpen.

Safegroup biedt hulp aan gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben in de regio West Brabant. Susan Rose is een woonhostel voor vrouwen en kinderen, speciaal ingericht voor hen die met een vorm van geweld in relaties te maken hebben gehad. Behalve huiselijk geweld kan het dus ook gaan om vechtscheidingen, waarbij de situatie thuis onhoudbaar is.

Ondersteuning

Er wordt uitgegaan van een grotere zelfstandigheid van de vrouw en minder behoefte aan structuur. Het kenmerk van deze voorziening is bovendien dat er een scheiding is tussen verblijf en hulpverlening. Gasten kunnen gebruik maken van ondersteuning bij het zoeken naar een woning, budgetbeheer en andere materiële voorzieningen. Gasten kunnen ook voor het verwerken van het geweld, grenzen stellen en het opstellen van toekomstplan steun krijgen. Beide soorten hulp worden inpandig aangeboden.

De focus ligt hierbij op West Brabant, maar de voorziening staat ook open voor vragen van buiten de regio. Uit evaluaties bleek dat er veel behoefte van buiten de regio is om gebruik te maken van de voorzieningen. Op basis hiervan zijn de toelatingscriteria bijgesteld.

Wat is nieuw:

  • Principe time out blijft, maar verblijfsduur langer dan drie maanden is bespreekbaar.
  • Principe vooraf bijdrage betalen blijft, maar we bieden wel hulp bij zorgen over geld.
  • Principe zelfstandig wonen en regelarm onderdak blijft, maar wel hulp zowel materieel als immaterieel maatschappelijk werk.
  • Geheel rolstoelvriendelijk.
  • Inschrijven in het GBA van Roosendaal is mogelijk: over risico’s en kansen wordt wel voorlichting gegeven.
  • Het is nu zo veilig met bewaking en camera's dat code rood in principe geen bezwaar is (wel onderzoek bij niet-pluis gevoel).
  • Intakeprocedure sterk verkort in tijd.
  • Er is een apart deel van het gebouw beschikbaar waar vrouwen onder voorwaarden bezoek mogen ontvangen.

De nieuwe criteria zijn:

1. Zelfstandig wonen

Gasten die te maken hebben met geweld in relationele sfeer zijn welkom als zij relatief zelfstandig kunnen wonen. Deze locatie kent minder regels en doet een groter beroep op de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van bewoners. Voor cliënten die meer structuur en/of ondersteuning nodig hebben, staat de locatie Valkenhorst in Breda open. Ernstige alcohol en/of drugsproblematiek en zware psychiatrische problemen zijn een contra-indicatie vanwege de huisvesting van kinderen.

2. Bijdrage betalen

Voor gebruik van de ruimten wordt een marktconforme huur gerekend die bij binnenkomst moet zijn voldaan. Sommige gasten kunnen dit niet betalen, bij voorbeeld omdat de gewelddadige partner een inkomen heeft of als men een eigen huis heeft. Eventueel wordt hen de weg gewezen hoe zij dit probleem kunnen trachten op te lossen.

De nieuwe aanmeldfaciliteit:

Aanmelding kan simpel weg door de cliënt of gast zelf gebeuren. Op www.safegroup.nl staat het inschrijfformulier dat vrouwen zelf of met hulp kunnen invullen. Zij kunnen ook bellen. Zij krijgen dan een uitnodiging voor een gesprek, waarbij de woonbegeleider tevens nagaat of de bewoner aan de criteria kan voldoen. Voor professionals zijn de opnamecriteria beschikbaar.