Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Centrum Seksueel en Familiaal Geweld deze maand van start

10-10-2012

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen verzorgt op 22 oktober de officiële opening van het Centrum Seksueel en Familiaal Geweld. Dit centrum zorgt voor acute medische zorg en nazorg. Hiermee wordt de hulp aan slachtoffers van seksueel en familiaal geweld in Nijmegen en omstreken sterk verbeterd.

Samenwerkingsverband

Veilig, laagdrempelig en op één plek, dat is het uitgangspunt van het nieuwe Centrum Seksueel en Familiaal Geweld (SFG) Nijmegen. Het is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Gezondheidscentrum (UGC) Heyendael en de Spoedeisende Hulp van het UMC St Radboud,

Daarnaast werkt het Centrum SFG Nijmegen samen met vele andere partijen, waaronder de GGD regio Nijmegen, de politie Gelderland-Zuid en huisartsen. De protocollen van deze instanties zijn op elkaar afgestemd.

Slachtoffers van seksueel of familiaal geweld kunnen zich melden bij de afdeling Spoedeisende Hulp van het UMC St Radboud. Speciaal getraind personeel zorgt in de ruimte van het Centrum SFG voor de eerste opvang en de acute medische zorg. Alleen als de betrokkene dat zelf wil, wordt de politie ingeschakeld. De politie komt zo nodig naar het centrum toe of maakt een afspraak met het slachtoffer. Ook een forensisch arts van de GGD kan naar het centrum komen.

Het slachtoffer kan een beroep doen op een nazorgconsulente van het UGC Heyendael om te bespreken of, en zo ja welke nazorg wenselijk is. Het UGC doet onderzoek naar de hulpverlening rondom slachtoffers van seksueel en familiaal geweld. Ook biedt het UGC consultatie en collegiaal advies aan hulpverleners.

Veel slachtoffers van seksueel en familiaal geweld

Eén op de drie vrouwen en één op de twintig mannen geeft aan ooit seksueel geweld te hebben meegemaakt, terwijl de afgelopen vijf jaar ruim negen procent van de Nederlandse bevolking slachtoffer was van familiaal geweld.

Prof.dr. Toine Lagro-Janssen, hoogleraar huisartsgeneeskunde bij het UMC St Radboud en als huisarts verbonden aan het UGC, denkt dat slechts het topje van de ijsberg zich ook daadwerkelijk meldt. ‘Uit diverse studies blijkt, dat ongeveer veertig procent van alle vrouwen in de wachtkamer van een huisarts ooit te maken heeft gehad met seksueel of familiaal geweld,’ zegt zij.

Voor vrouwen, kinderen én mannen

Het centrum staat open voor slachtoffers van alle leeftijden; vrouwen, kinderen én mannen. Lagro-Janssen: ‘Mannelijke slachtoffers zie je zelden op de spoedeisende hulp, maar ervaringen uit het buitenland wijzen uit, dat de drempel van een speciaal centrum zoals dit voor hen minder hoog is.’