Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Directie vrouwenopvang Het Gooi op non-actief

11-04-2012

De directie van vrouwenopvangcentrum Het Gooi is op non-actief gesteld na aanhoudende klachten over de leefsituatie en intimidatie van cliënten in het opvangcentrum. Verantwoordelijk wethouder Eric van der Want heeft direct een onderzoek ingesteld naar de aard en omvang van de problemen. Dat heeft de gemeente vanmiddag bekendgemaakt.

Kort voor Pasen brachten twee ‘klokkenluiders’ de crisis in de vrouwenopvang naar buiten. Op initiatief van de gemeente Hilversum en in samenwerking met de federatie opvang is nog voor de Paasdagen een aantal vrouwen en hun kinderen elders gehuisvest in andere vrouwenopvangcentra. De andere cliënten verblijven in deze opvang.

Vanaf vandaag draagt in opdracht van de gemeente Hilversum een interim-staf van een collega vrouwenopvang-organisatie zorg voor de begeleiding van de aanwezige cliënten. Veiligheid, stabiliteit en continuïteit van het verblijf van de cliënten zijn nu leidend.

Om de tafel

Op initiatief van wethouder Van der Want zijn sinds afgelopen donderdag alle verantwoordelijken om de tafel geroepen om deze zorgelijke situatie op te lossen. De gemeente, de GGD, het bestuur van de Stichting Opvangcentrum Het Gooi en de Federatie Opvang trekken gezamenlijk op in deze zaak en stemmen nauw af met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Van der Want: “De gemeente Hilversum ontvangt als centrumgemeente Rijksmiddelen om vrouwenopvang mogelijk te maken. Er is echter geen eenduidig wettelijk kader ten aanzien van de inhoudelijke kwaliteitsborging en het toezicht op de vrouwenopvang. De gemeente Hilversum betrekt de kwaliteitsborging en het toezicht in haar onderzoek en zal daarover met het Ministerie van VWS in gesprek gaan".