Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Juridische ondersteuning Slachtofferhulp bij huisverbod

11-04-2012

32 slachtoffers van huiselijk geweld hebben vorig jaar een beroep gedaan op Slachtofferhulp Nederland voor juridische ondersteuning in het kader van het tijdelijk huisverbod. Slachtofferhulp Nederland is in mei 2011 gestart met dit aanbod. Dat staat in het jaarverslag 2011 van Slachtofferhulp Nederland.

Slachtoffers van huiselijk geweld worden juridisch ondersteund bij:

  • een tijdelijk huisverbod dat opgelegd wordt aan de verdachte,
  • het begeleiden en het voorbereiden van het strafproces tegen de verdachte,
  • het aanvragen van een schadevergoeding bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Convenanten

In 2012 gaat Slachtofferhulp Nederland verder met het tot stand brengen van convenanten met de Steunpunten Huiselijk Geweld. Hierin komen afspraken te staan over de hulpverlening van de medewerkers van Slachtofferhulp aan slachtoffers van huiselijk geweld. De rol van Slachtofferhulp Nederland beperkt zich tot de juridische ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld. De overige hulpverlening aan deze slachtoffers wordt geboden door de Steunpunten Huiselijk Geweld. Hun hulpverlening is toegespitst op dit soort situaties, waarbij slachtoffer en pleger nauw met elkaar verbonden zijn.

Meer informatie