Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vrouwenmishandeling meestal door een bekende

11-12-2012

Bij het merendeel van de mishandelingen en bedreigingen bij vrouwen is de dader een bekende van het slachtoffer. Bij drie op de tien mishandelde vrouwen is de (ex-)partner of een familielid de dader. Dat is bij mannen veel minder het geval. Weliswaar zijn mannen vaker dan vrouwen slachtoffer van mishandeling (1,3 versus 0,7 procent) en bedreiging (4,6 versus 2,5 procent).  Vrouwen hebben veel vaker te maken met seksueel geweld dan mannen.

Dat blijkt uit de SCP/CBS-publicatie Emancipatiemonitor 2012 die vandaag is verschenen. De monitor is opgesteld op verzoek van de minister van OCW, verantwoordelijk bewindspersoon voor het emancipatiebeleid. Het doel van de monitor is een beeld te geven van de stand van zaken van het emancipatieproces. Aan de orde komen recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomen, topfuncties en geweld tegen vrouwen.

Onveiligheidsgevoelens

Meer vrouwen (31 procent) dan mannen (19 procent) voelen zich onveilig. De onveiligheidsgevoelens van vrouwen en mannen zijn vooral ingegeven door het risico op geweld. Vrouwen voelen zich voor bijna alle soorten misdrijven angstiger dan mannen, vooral voor inbraak en voor seksueel geweld van onbekenden. Vrouwen zijn banger dan mannen voor een misdrijf, omdat ze de gevolgen van (seksueel) geweld als ernstiger inschatten én omdat ze zich minder weerbaar voelen.

Meer informatie