Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Sneller actie bij seksueel geweld Midden-Brabant

12-06-2012

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant gaat meldingen van seksueel geweld beter en sneller aanpakken. Bij ernstige zaken, waar duidelijk sprake van misbruik is, moeten de belangrijkste ketenpartners binnen 24 uur om de tafel zitten.

Het steunpunt gaat de samenwerking met de ketenpartners, zoals politie, Justitie, MEE, het Zorg- en Veiligheidshuis en Bureau Jeugdzorg, intensiveren. Eens in de twee weken bespreekt een vast team alle meldingen van seksueel geweld in kwetsbare doelgroepen (kinderen en mensen met een verstandelijke beperking) in de regio. Dit overleg moet vervolgens resulteren in een plan van aanpak voor zowel dader, slachtoffer als betrokkenen.

Vlaggensysteem

Onder de organisaties en professionals die met kinderen en jongeren werken, wordt bovendien externe linkhet Vlaggensysteem uitgezet als hulpmiddel om seksueel geweld te duiden. Grensoverschrijdend gedrag is immers een subjectief begrip. Het Vlaggensysteem bestaat uit zes criteria, een normatieve lijst en een aantal oefeningen om te doen met verschillende groepen jongeren."

Die criteria zijn: wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, leeftijdsadequaat gedrag (is het te verwachten op een bepaalde leeftijd?), de context en zelfrespect. Als een van die criteria niet aanwezig is, kan er sprake zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ook komt er een vragenlijst voor instellingen en scholen. Daarmee kan snel bekeken worden of een dader van misbruik strafrechtelijk vervolgd kan worden of dat hulpverlening meer wenselijk is. Bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant kwamen vorig jaar 79 meldingen van seksueel geweld binnen. In ruim de helft van de gevallen ging het om 'aanranding' (23) en 'vermoeden van grensoverschrijdend gedrag' (23). Andere zaken waren loverboys (7), gedwongen prostitutie (1), verkrachtingen (9) en incest (5). Volgens het steunpunt is dit aantal slechts het topje van de ijsberg.