Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voorlichters moeten taboe ouderenmishandeling doorbreken

13-11-2012

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is vandaag met vier ouderenorganisaties een campagne begonnen die het taboe rond ouderenmishandeling moet doorbreken en het onderwerp bespreekbaar moet maken. De campagne ‘Ouderen in veilige handen’ zal lopen tot einde 2014.

Het campagnemateriaal wordt tijdens vier regiobijeenkomsten in Rotterdam, Akersloot, ’s Hertogenbosch en Hoogeveen gepresenteerd. Begin 2013 worden voorlichters getraind om via 400 tot 500 bijeenkomsten in gesprek te gaan met ouderen over dit onderwerp. Doel is dat iedereen mishandeling leert herkennen, erover durft te spreken en weet waar zij terecht kunnen komen.

Angst

Jaarlijks zijn naar schatting 200.000 ouderen in Nederland het slachtoffer van mishandeling. De slachtoffers vinden het lastig om over de mishandeling te praten. Angst, schaamte en afhankelijkheid maakt het hen niet gemakkelijk. Door het taboe op mishandeling komen slechts weinige gevallen, maar gelukkig wel steeds meer, aan het licht.

Vaak wordt er pas melding van gemaakt als de situatie écht uit de hand is gelopen. De hoop is met de vrijwilligers, die ouderen bijvoorbeeld zien bij de dagopvang of voor Tafeltje Dekje, sneller te ontdekken dat er iets mis is. De meeste meldingen komen momenteel nog van beroepskrachten, hoewel de vrijwilligers een vertrouwensband hebben met de oudere die zij helpen.

De vier ouderenorganisaties die bij de campagne betrokken zijn, zijn externe linkANBO, externe linkNOOM, externe linkPCOB en de externe linkUnie KBO.