Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rozenactie voor bewustwording ouderenmishandeling

15-06-2012

Vandaag is het de internationale dag bestrijding ouderenmishandeling. In Amsterdam gaan de portefeuillehouders huiselijk geweld van de diverse stadsdelen daarom de straat op om witte rozen uit te delen aan bewoners. De rozenactie wordt georganiseerd door het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) om de bewustwording rondom ouderenmishandeling te vergroten.

In Nederland komt ouderenmishandeling naar schatting 200.000 keer per jaar voor bij mensen boven de 65 jaar. Ouderenmishandeling manifesteert zich in veel meer vormen dan alleen fysieke mishandeling. Vandaag leggen het SHGA en de stadsdelen aan bewoners van Amsterdam uit in welke vormen ouderenmishandeling kan voorkomen en aan welke signalen je dit kan herkennen.

Het gaat om:

  • Lichamelijke mishandeling, zoals blauwe plekken, fracturen, te weinig of te veel medicijnen.
  • Psychische mishandeling, zoals treiteren, dreigementen, valse beschuldigingen, bevelen.
  • Verwaarlozing, zoals ondervoeding, uitdroging, slechte hygiëne.
  • Financiële uitbuiting, zoals diefstal van geld of juwelen, verkoop en gebruik van eigendommen zonder toestemming.
  • Seksueel misbruik, zoals exhibitionisme, betasten van het lichaam, verkrachting.
  • Schending van rechten, zoals recht op vrijheid, privacy en zelfbeschikking. Post achterhouden, bezoekers wegsturen, oudere binnen houden.

Landelijke aandacht

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten heeft in mei jl. structureel 10 miljoen euro uitgetrokken om deze misstanden aan te pakken. De staatssecretaris heeft in de Tweede Kamer deze toezegging gedaan in het kader van het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Het SHGA blijft ook na 15 juni aandacht besteden aan ouderenmishandeling.