Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kinderrechtenorganisaties willen minister voor Jeugd terug

15-10-2012

Kinderrechtenorganisaties, waaronder Unicef Nederland en Defence for Children, doen een dringend beroep op de formateurs van een nieuw kabinet om weer een minister voor Jeugd aan te stellen. Zij hebben dit vandaag in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad kenbaar gemaakt.

Ook moet er volgens hen in het regeerakkoord een speciale jeugdparagraaf komen, waarin staat dat het kabinet bij alle beslissingen rekening houdt met de effecten daarvan op kinderen en jongeren. Volgens de organisaties, verenigd in het externe linkKinderrechtencollectief, raken alle onderwerpen direct of indirect kinderen.

Versnipperd

Het eerste kabinet-Rutte maakte in 2010 een einde aan het ministerie voor Jeugd en Gezin. Dat was in het leven geroepen door het vierde kabinet-Balkenende. De post werd destijds vervuld door André Rouvoet (ChristenUnie). Onder zijn leiding kregen problemen als kindermishandeling, schooluitval en jeugdwerkloosheid wel aandacht, stellen de organisaties. Zij stellen dat het jeugdbeleid sinds het vertrek van minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin is versnipperd.