Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Te weinig voorzieningen behandeling kindermishandeling

16-04-2012

In Nederland zijn er te weinig voorzieningen voor de behandeling van slachtoffers van kindermishandeling. Ook is het niet duidelijk hoe in de opleiding van professionals aandacht wordt besteed aan kindermishandeling. Dit staat in het recent verschenen rapport 'Combating child abuse and neglect in Germany, Hungary, Portugal, Sweden and The Netherlands'.

In Nederland bestaat er geen meldplicht voor kindermishandeling. In Duitsland, Hongarije, Portugal en Zweden wel. Terwijl in Nederland verschillende organisaties verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg en jeugdbescherming, ligt in Zweden en Duitsland de verantwoordelijkheid hiervoor bij één overheidsorganisatie.

Zowel in Nederland als in Duitsland, Hongarije, Portugal en Zweden zijn er te weinig voorzieningen voor de behandeling van slachtoffers van kindermishandeling, concludeert het rapport. "Als je je aanpak scherp wilt houden, is het handig om dit soort dingen te weten", aldus Peter van der Linden, Programmacoördinator Kinderen Veilig / Aanpak Kindermishandeling bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Internationaal project

Het recent verschenen Europese rapport beschrijft de aanpak van kindermishandeling in Duitsland, Hongarije, Nederland, Portugal en Zweden. De gehele keten komt aan de orde: van preventie tot signalering en melding tot hulpverlening. Ook intersectorale samenwerking en de opleiding van training van professionals worden in dit rapport besproken.

Dit rapport maakt deel uit van het door de Europese Commissie gefinancierde Daphne project 'Prevent and Combat Child Abuse: What works? An overview of regional approaches, exchange and research'. Het Nederlands Jeugdinstituut coördineert dit project waarin wordt samengewerkt met het Verweij-Jonker Instituut en organisaties uit Duitsland, Hongarije, Portugal en Zweden.