Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Congres kinderen in opvang

16-07-2012

Aan welke voorwaarden moeten de opvang en begeleiding aan kinderen in de opvang voldoen? En wat betekent de komende decentralisatie van de jeugdzorg voor deze kinderen? Deze vragen staan centraal tijdens het congres 'Krachtige kinderen … in de opvang', dat de Federatie Opvang op 29 oktober organiseert.

Jaarlijks raken zo’n 8000 kinderen hun thuis kwijt en wonen daarna een tijd in de vrouwenopvang op de maatschappelijke opvang. In de opvang zetten professionals zich in om het verblijf voor de kinderen zo normaal mogelijk te maken. Maar wat is normaal? Tijdens het symposium wordt onderzocht wat normaal zou moeten zijn voor deze kinderen en hoe die normale omstandigheden bereikt kunnen worden.