Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Dordrecht geeft aanpak ouderenmishandeling extra impuls

16-10-2012

Dordrecht krijgt als centrumgemeente voor de regio Zuid-Holland Zuid vanuit het Rijk 319.000 euro om knelpunten aan te pakken op het gebied van huiselijk geweld en vrouwenopvang. Een deel van deze middelen (40.000 euro) wil de gemeente aanwenden voor de aanpak van ouderenmishandeling.

Met de 40.000 euro wil Dordrecht een impuls geven aan de bewustwording van ouderenmishandeling en het vergroten van de signalering en handelingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door het trainen van medewerkers in zorginstellingen op signalen van ouderenmishandeling.

Glijdende schaal

Kindermishandeling heeft landelijk al langer de aandacht. Dat geldt voor ouderenmishandeling veel minder, omdat het vaak nog een taboe is om het bespreekbaar te maken. Toch worden jaarlijks naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Vaak begint het klein; stevig beetpakken als iemand niet luistert, of eigen boodschappen doen van de ander zijn huishoudgeld. Maar regelmatig gaat het van kwaad tot erger. Een glijdende schaal, waarbij zowel de pleger als het slachtoffer zo hun eigen excuses hebben om de mishandeling niet te willen zien.

Een zorgelijke ontwikkeling die volgens wethouder Harry Wagemakers (Maatschappelijke Ondersteuning) een impuls op dit terrein nodig maakt: "Ouderenmishandeling is in Nederland nog een zeer moeilijk bespreekbaar onderwerp. Het aantal daadwerkelijke meldingen is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg, ook al omdat vanuit de zorginstellingen bijna geen meldingen binnenkomen. Ik ben echt geschrokken van de verhalen die ik hoor. We moeten dit bespreekbaar maken, zodat mensen meer gaan melden."