Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Betere registratie huiselijk geweld regio Dordrecht

17-07-2012

Door betere registratie behandelt het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid steeds meer gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wekelijks worden binnen het overleg tussen gemeente, politie, justitie en zorginstellingen ongeveer veertig nieuwe incidenten besproken.

"Er zijn niet meer gevallen, maar wij registreren ze beter. Zo worden alle gevallen door de politie gemeld bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, dat het geweld probeert te stoppen en hulp aanbiedt", vertelt projectleider Inske van der Vaart in dagblad AD/De Dordtenaar. De partners in het Veiligheidshuis zijn erg tevreden. "Het loopt heel goed. Het succes is te danken aan de kortere lijnen waardoor we veel sneller tot actie kunnen overgaan", aldus een gemeentewoordvoerder.

Huiselijk geweld is, naast veelplegers en risicojeugd, tevens een van de speerpunten van het externe linkVeiligheidshuis Zuid-Holland Zuid.