Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Mogelijke overname opvang Het Gooi door Blijf Groep

17-09-2012

Stichting Opvangcentrum Het Gooi heeft een eerste voorkeur uitgesproken voor overname door Blijf Groep. Beide partijen hopen eind september een intentie-overeenkomst te kunnen tekenen en de overname per 1 januari 2013 te realiseren in het belang van een vernieuwde vrouwenopvang in de Gooi- en Vechtstreek.

Na het uitbreken van de crisis bij de Stichting Vrouwenopvang Het Gooi in april, heeft de gemeente Hilversum een onderzoekscommissie (Commissie Haanstra) ingesteld en is een nieuw bestuur van de Stichting aangetreden. De onderzoekscommissie deed in het rapport ‘Gescheiden Werelden’ onder meer de aanbevelingen aan de gemeente om aansluiting te zoeken bij een grotere organisatie en het aanbod te laten vernieuwen. In lijn met deze door de wethouder overgenomen aanbevelingen heeft het nieuwe stichtingsbestuur de afgelopen maanden een verkenning gedaan naar partijen die in aanmerking komen om de activiteiten over te nemen en opnieuw vorm te geven.

Vernieuwing

Stichting Opvangcentrum Het Gooi verwacht dat met de dienstverlening vanuit Blijf Groep de opvang in Gooi en Vechtstreek de noodzakelijke vernieuwing krijgt en dat hiermee tegemoet gekomen wordt aan de klachten van de cliënten, waarover een onafhankelijke klachtencommissie zich inmiddels heeft uitgesproken.

Op dit moment wordt door Blijf Groep uitgewerkt hoe een vernieuwd aanbod ‘Vrouwenopvang’ in Gooi en Vechtstreek er uit kan zien. Blijf Groep heeft aangegeven graag dat aanbod vorm te gaan geven. De regio maakt deel uit van het werkgebied van Blijf Groep: Noord-Holland en Flevoland.

Blijf Groep heeft de afgelopen jaren initiatieven genomen voor veel vernieuwing, onder meer in Alkmaar in het Oranje Huis. Dat betekent dat er hulp in de eigen regio geboden kan worden om geweld thuis te stoppen, als dat voor de veiligheid kan én dat familieleden én partner zoveel mogelijk betrokken worden.