Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer geld voor uitvoering Wet tijdelijk huisverbod

19-01-2012

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie stelt 1,2 miljoen euro extra ter beschikking
aan het gemeentefonds voor de uitvoering van het tijdelijk huisverbod in de jaren 2011, 2012 en 2013. De reden hiervoor is het feit dat er meer huisverboden worden opgelegd dan beoogd.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks structureel 1,2 miljoen euro ter beschikking aan het gemeentefonds voor de extra bevoegdheden en taken van de burgemeester. Dit bedrag is gebaseerd op 2000 huisverboden per jaar. In totaal zijn zo voor de jaren 2008 tot en met 2011 8000 huisverboden gefinancierd.

Preventiever opleggen

In 2010 en 2011 blijken jaarlijks echter ruim meer huisverboden te zijn opgelegd dan voorzien. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) trok daarom bij de minister aan de bel. In 2011 zijn er rond de 3000 huisverboden opgelegd. Naar verwachting zal ook in 2012 en 2013 een dergelijk aantal huisverboden worden opgelegd, zeker nu er meer wordt ingezet op het preventiever opleggen van het huisverbod en de inzet van het huisverbod bij kindermishandeling.

Met het extra bedrag dat Opstelten ter beschikking stelt kunnen landelijk in totaal 2000 extra huisverboden worden gefinancierd.