Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Breda focust op aanpak ouderenmishandeling

19-03-2012

De Gemeente Breda geeft een impuls aan de aanpak 'Terugdringen en voorkomen van ouderenmishandeling' in West-Brabant. Deze aanpak bestaat uit de ontwikkeling van een consultatienetwerk, voorlichting en een specifieke benadering van de doelgroep.

Het Steunpunt Huiselijk geweld West-Brabant gaat hier de komende twee jaar mee aan de slag. Het rijk heeft voor dit doel 200.000 euro beschikbaar gesteld en voor de verdeling ervan Breda aangewezen als centrumgemeente.

Vroegsignalering

De komende twee jaar zet het Steunpunt extra in op voorlichting aan een breed publiek en trainingen vroegsignalering voor professionals die veel contact hebben met ouderen. Daarnaast wil het Steunpunt onderzoeken of de specifieke benadering Signs of Safety, die wordt ingezet bij zware cases van huiselijk geweld, ook gehanteerd kan worden bij de doelgroep ouderen. Verder staan er drie werkconferenties op het programma en worden organisaties uitgedaagd een aandachtsfunctionaris aan te stellen.