Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Bruins Slot wil denktank voor anticonceptiediscussie

19-04-2012

Naar aanleiding van de discussie die het programma Zembla vorige week teweegbracht over gedwongen anti-conceptie voor ongeschikte ouders, heeft CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot vragen gesteld aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS).

Bruins Slot: "Soms komen er vragen vanuit de samenleving, die maatschappelijk en politiek lastig te beantwoorden zijn. Vrijdagavond vertelden in het programma Zembla deskundigen en kinderen over het schrikbarend aantal kinderen dat door kindermishandeling om het leven komt. De deskundigen stelden voor dat, in bepaalde gevallen, psychiatrische patiƫnten, verslaafden en mensen met een verstandelijke beperking geen kinderen zouden moeten krijgen, en verplicht anticonceptie moesten krijgen.

Maar diezelfde avond kon men in Nieuwsuur zien, dat ouders met een verstandelijke beperking aangaven, dat het opvoeden van kinderen met hulp uit de omgeving goed gaat. En daar zat ook een deskundige bij die vraagtekens zette bij de praktische uitvoerbaarheid van gedwongen anti-conceptie." Bruins Slot vroeg de staatssecretaris tijdens het vragenuur hoe zij hier tegenaan kijkt. Veldhuijzen van Zanten was het eens met Bruins Slot dat het moeilijk kiezen is in deze discussie. De perspectieven verschillen, de belangen van beide groepen staan haaks op elkaar.

Denktank

Bruins Slot gaf aan dat het in de maatschappelijke discussie opvalt dat er bij steeds meer groepen mensen de vraag wordt gesteld of zij kinderen in een veilige en geborgen omgeving kunnen en mogen opvoeden en dat verplichte anti-conceptie in bepaalde gevallen noodzakelijk is. Bruins Slot deed de suggestie om hiervoor een denktank in te stellen, bijvoorbeeld vanuit de Gezondheidsraad. Met mensen uit verschillende disciplines, die antwoorden op deze vragen kunnen formuleren. Het gaat om het recht van een kind op een veilige omgeving, de kindwens van ouders, maar ook de juridische achterliggende vraagstukken, de positie van de hulpverlening en nog vele andere aspecten. Dit kan bijdragen aan een zorgvuldige discussie over dit vraagstuk.

De staatssecretaris vond het een goede suggestie en gaat dit bespreken met minister Schippers van VWS.