Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Minder verwijzingen na huisverbod door eigen bijdrage

20-04-2012

Na de invoering van de eigen bijdrage voor patiënten in de ggz, is het aantal verwijzingen na een tijdelijk huisverbod bij de forensisch-psychiatrische polikliniek Het Dok met 68 procent gedaald. Om de drempel wegnemen voor patiënten om zich te laten behandelen, betaalt Het Dok  sinds vorige maand de eigen bijdrage voor patiënten die zich bij deze instelling aanmelden.

Onaanvaardbaar

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vanaf 1 januari jl. voor patiënten in de ggz een eigen bijdrage van 200 euro per jaar ingevoerd. De verplichte eigen bijdrage heeft in de afgelopen maanden bij Het Dok geleid tot een enorme teruggang in het aantal aanmeldingen van mensen met complexe psychiatrische stoornissen, seksuele problematiek en gedragsproblemen. Het bestuur van Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden, waaronder Het Dok valt, vindt het maatschappelijk onaanvaardbaar dat deze mensen (onder andere personen met agressieproblemen en veroorzakers van huiselijk geweld) onbehandeld blijven.

Het vergoeding van de eigen bijdrage is volgens Het Dok een noodgreep. De instelling hoopt hiermee geweld en overlast op straat en binnen gezinnen te voorkomen. Het aanbod geldt voor patiënten van de vestigingen van Het Dok in Rotterdam, Dordrecht, Breda en Tilburg. Daaraan is de voorwaarde verbonden dat de patiënt de behandeling afrondt. De kosten van deze maatregel vindt Het Dok beter te verantwoorden dan de gevolgen van het niet behandelen van deze mensen. De gevolgen van niet behandelen zijn ten eerste agressie op straat en in gezinnen, en ten tweede de kosten die uiteindelijk door politie en justitie gemaakt moeten worden, als de zaak uit de hand loopt. Ook de psychische gevolgen van geweld voor de gezinsleden, die vaak pas veel later ontstaan, zijn een belangrijke reden ervoor te zorgen dat de noodzakelijke zorg direct geboden kan worden.

Protest

Belangenverenigingen en organisaties in de geestelijke gezondheidszorg hebben eerder protest aangetekend tegen de eigen bijdrage in de ggz. Bezuinigingen in de zorg kunnen ook leiden tot het uitgeven van meer geld bij justitie.

Het Dok is een forensisch-psychiatrische polikliniek met vestigingen in Rotterdam, Dordrecht, Breda en Tilburg en behandelt mensen met seksuele problematiek, met gedragsproblematiek en mensen met psychiatrische stoornissen die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Het Dok heeft zich onder andere gespecialiseerd in het behandelen van mensen die hun agressie niet kunnen beheersen.