Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Extra aandacht ouderenmishandeling West-Brabant

20-09-2012

Het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant gaat de komende tijd meer aandacht besteden aan ouderenmishandeling. Dat werd woensdag tijdens een eerste werkconferentie over ouderenmishandeling in Breda bekendgemaakt.

Tijdens deze werkconferentie van het steunpunt wisselden ongeveer 75 vertegenwoordigers van ouderenbonden, hulpverleningsinstellingen en overheid hun ervaringen uit. Ook bespraken zij hun wensen om de aanpak van ouderenmishandeling te verbeteren. Zo bleek er veel behoefte te bestaan aan heldere uitleg en instructies over signalen van ouderenmishandeling, ondersteuning door de eigen organisatie en meer duidelijkheid over wat verschillende instellingen bij de aanpak ervan kunnen bijdragen. Het Steunpunt wil zich dan ook ontwikkelen tot kenniscentrum en 'sparringpartner' voor mensen en instellingen die met deze vorm van huiselijk geweld te maken krijgen.

Regionale aanpak

Verder werd deze week bekend dat de gemeente Breda extra (rijks)geld uittrekt voor de aanpak van huiselijk geweld. Er is jaarlijks structureel 430.000 euro beschikbaar, vermeerderd met een bedrag van 375.000 euro (in 2013), aflopend tot 266.000 euro in 2016.

Breda is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de regionale aanpak van huiselijk geweld en daarom heeft de gemeente de conceptnota 'Van handelingsverlegen naar verantwoordelijkheid' opgesteld. Op 11 oktober wordt de nota besproken in de Bredase commissie Maatschappij. De gemeenten in de regio krijgen tot 2 november de tijd daarop te reageren.

Meer informatie