Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Fusie opvangorganisaties Zuid-Limburg

20-12-2012

Vrouwenopvang 't Wieckerhoes in Maastricht stopt per 1 januari 2013. De organisatie fuseert met XONAR. Beide organisaties gaan samen verder onder de naam XONAR vrouwenopvang- en hulpverlening. Naast deze vorm van hulpverlening biedt XONAR in de regio Zuid-Limburg jeugd- en opvoedhulp, en hulp aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Met de fusie bundelen beide organisaties hun krachten en deskundigheid op het gebied van veiligheid, opvang en hulpverlening bij huiselijk geweld. Zij zetten zo een sterke vrouwenopvang neer in Maastricht, met duidelijkheid voor cliënten en verwijzers. Naast professionele hulpverleners zijn er ook vrijwilligers die ondersteuning bieden. Door de verbinding met jeugdzorg is een aanpak voor het hele gezin mogelijk. Er is een groeiende verbinding tussen kindermishandeling en huiselijk geweld.

Eigen kracht

XONAR vrouwenopvang- en hulpverlening staat voor duurzame hulp aan vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. De partners worden hierbij nadrukkelijk betrokken. De hulp kan ook aan huis worden geboden. Kwetsbare jonge moeders van 16 tot 23 jaar krijgen hier ondersteuning bij het verzorgen en opvoeden van hun kind. Doel is hen zo snel als mogelijk de regie over hun eigen leven weer terug te geven. Er wordt daarbij altijd uitgegaan van het vergroten van de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënten.

De gemeente Maastricht ondersteunt de fusie tussen de twee organisaties. Door de samenvoeging ontstaat efficiencywinst, die wordt ingezet voor het actualiseren en het optimaliseren van de kwaliteit van de opvang. Hierbij wordt meer ingezet op preventie, vroegtijdige signalering en interventie. De gemeente stelt hiervoor vanaf 2013 extra €50.000 ter beschikking.

Meer informatie