Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Moord op vrouw vaak door huiselijke omstandigheden

20-12-2012

Huiselijke omstandigheden zijn het meest voorkomende motief voor moord op een vrouw. Dat staat in de publicatie ‘De Nederlandse samenleving 2012: Weerslag van crisis op de maatschappij’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij zeven procent van alle slachtoffers van geweldsdelicten was de dader een (ex-)partner of familielid.

Tussen 2005 en 2010 zijn in Nederland bijna 900 personen van 18 jaar en ouder door moord of doodslag om het leven gekomen. In twee op de drie gevallen betrof het mannen. Zeven op de tien vrouwen worden in het eigen huis om het leven gebracht, het meest met een vuurwapen of mes (50 procent), soms door verwurging (14 procent). Mannen zijn vooral slachtoffers van ruzie of een criminele afrekening (liquidatie). Zowel bij de mannen als de vrouwen hebben jongeren (18- tot 30-jarigen) de grootste kans om op deze wijze om het leven te komen, 65-plussers hebben de kleinste kans.

Alleenstaanden

Alleenstaanden (thuiswonende kinderen meegerekend) zijn het vaakst slachtoffer van moord en doodslag. Van de vrouwelijke slachtoffers is bijna de helft alleenstaand. Van de mannen zijn zelfs twee op de drie alleenstaand. Van eenoudergezinnen zijn alleenstaande moeders met kinderen beduidend vaker slachtoffer van moord en doodslag dan alleenstaande vaders met kinderen (15 tegen 3 procent).

In twee op de drie gevallen van moord of doodslag is de dader bij de politie bekend. Als vrouwen slachtoffer waren, is de dader vaker bekend dan bij de mannen (77 procent tegenover 58 procent). Als de dader bekend is, is deze bij de vrouwen in driekwart van de gevallen een bekende, in 45 procent van de gevallen is de (ex) partner de dader. Bij de mannen is dit beeld genuanceerder. De helft van de vermoorde mannen is om het leven gebracht door een bekende, maar vaker dan bij vrouwen was dat niet de (ex) partner maar een kennis of een buur. Vaker dan bij vrouwen was de dader een onbekende.

Publicatie

In externe linkDe Nederlandse samenleving 2012: Weerslag van crisis op de maatschappij schetst het CBS een actueel beeld van welvaart en welzijn in Nederland, met oog voor verschillen tussen bevolkingsgroepen en regio’s. Door de combinatie van economische en sociaal-demografische ontwikkelingen vormt de publicatie een actueel en integraal beeld van de Nederlandse samenleving.