Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aandacht op VN-conferentie voor ‘Ouderen in veilige handen’

21-09-2012

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten zat gisteren op de VN ministeriële conferentie over vergrijzing de paneldiscussie over het bevorderen van de kwaliteit van leven van ouderen voor. Hier lichtte zij ook haar 10-actiepunten-plan 'Ouderen in veilige handen' als goed voorbeeld voor de aanpak van ouderenmishandeling toe.

De VN conferentie in Wenen maakt onderdeel uit van het internationaal plan van aanpak voor de uitdagingen van de vergrijzende bevolking. Op de conferentie waren maar liefst 52 landen uit Europa, de Verenigde Staten en Canada vertegenwoordigd.

Actiepunten

Ouderenmishandeling is een actiepunt uit de Weense ministeriële verklaring ´Gezond en actief ouder worden'. Deze verklaring werd tijdens de conferentie vastgesteld door de betrokken landen. In de verklaring zijn 21 actiepunten opgenomen die gezond en actief ouder worden van burgers moeten bevorderen.

Veldhuijzen van Zanten wisselde ook ervaringen uit met de ministers van Canada, Zweden, Belgie en Oostenrijk. Tijdens de overleggen zijn gemeenschappelijk thema's besproken die samen gaan met de ouder wordende burgers, zoals inzet van technologie in de langdurige zorg. Veldhuijzen van Zanten heeft afspraken gemaakt met collega minister van Canada om kennisuitwisseling te organiseren op het gebied van innovatie en technologie in de langdurige zorg. Ze kwamen tot de conclusie dat er nog veel te winnen valt voor de langdurige zorg. Inzet van technologie is ook een van de actiepunten van de Weense ministeriele verklaring.

Technologie

Maandag 24 september opent de staatssecretaris van VWS de Europese conferentie van de Ambient Assisted Living programme (AAL) over de inzet van technologie in de langdurige zorg. Het Europese AAL Joint Programme is opgezet om innovatieve ICT-oplossingen te ontwikkelen. Nederland is dit jaar gastheer van het AAL Forum. De conferentie vindt plaats in Eindhoven.