Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Taskforce kindermishandeling van start

21-11-2012

De overheid meer manieren bedenken om kindermishandeling te voorkomen. Dat stelt de Taskforce kindermishandeling en kindermisbruik, die gisteren werd ingesteld.

De Taskforce, onder leiding van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, gaat inventariseren wat er nog ontbreekt aan de bestrijding van kindermishandeling. Ze gaat er het komend jaar op toezien dat het onderwerp onderdeel wordt van opleidingen en dat het protocol voor meldingen van kindermishandeling wordt ingevoerd. Ook zal de werkgroep gemeenten ondersteunen in hun regierol op het gebied van jeugdbeleid.

Actieplan

De werkgroep moet regelmatig verslag uitbrengen en presenteerde dinsdag de eerste plannen over hoe ze gaan werken aan minister Opstelten van Justitie. Eberhard van der Laan legt uit wat hij concreet gaat doen. “De ministeries van Veiligheid en Justitie en VWS hebben vorig jaar met de Kamer een actieplan vastgesteld. Dat zijn goede actiepunten maar nu moeten we er voor zorgen dat die woorden omgezet worden in daden.” Elk half jaar komt een monitor uit over de vorderingen.