Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer grip op aanpak eergerelateerd geweld

22-03-2012

De strijd tegen eergerelateerd geweld wordt voor een groot deel in de dialoog beslecht. Dat zegt Maarten Keijzer, die namens politiekorps Brabant-Noord leiding geeft aan een gespecialiseerd team voor eergerelateerd geweld, in het Brabants Dagblad. Volgens hem kan de politie een belangrijke rol spelen in het voorkomen van eergerelateerd geweld.

Alle politiekorpsen in Brabant hebben een team in huis dat gespecialiseerd is in eergerelateerd geweld. De politie Brabant-Noord behandelde vorig jaar 95 zaken op dit gebied. In alle zaken waarin het team bemiddelde, bleef een gewelddadige escalatie uit. Eergerelateerd geweld is inmiddels een vast onderdeel in het politie-onderwijs.

Geduld en begrip

“Bij alle agenten zit multiculturaliteit tussen de oren", stelt Keijzer in het Brabants Dagblad. Voordat zij contact zoeken met een gezin is er al veel werk verzet. Het voorwerk bepaalt hoe de zaak wordt aangepakt. Om daar achter te komen, stellen agenten een risico-analyse op: wie is er in de familie het meest invloedrijk? Hoe liggen de onderlinge verhoudingen? "Je moet mensen ervan overtuigen dat ze op een verkeerde manier bezig zijn. We werken daar langzaam naartoe. Je kunt niet bij een gezin binnenkomen en denken dat je alles zo maar even naar je hand zet. Er is geduld en begrip nodig.”

Opvang

Ondanks dat de politie meer grip krijgt op eergerelateerde zaken, zit de Extra Veilige Afdeling (EVA) van hulpverleningsinstantie Kompaan/De Bocht in Goirle altijd vol met meisjes en vrouwen die op de vlucht zijn wegens eergerelateerd geweld. Het ministerie van VWS heeft Kompaan/De Bocht inmiddels opdracht gegeven de mogelijkheden van opvang voor vrouwen die met de (dreiging van) eergerelateerd te maken hebben, te vergroten. Nu is er naast dit opvanghuis van Kompaan/De Bocht slechts één andere mogelijkheid in Nederland.