Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

7 miljoen euro extra voor aanpak ouderenmishandeling

22-05-2012

Demissionaire staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten stelt structureel 7 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak ouderenmishandeling. Het geld wordt beschikbaar gesteld voor centrumgemeenten vrouwenopvang. Dit schrijft zij vandaag aan de Tweede Kamer.

In de brief geeft de bewindsvrouw een overzicht van maatregelen in het kader van het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. De staatssecretaris neemt breed in de maatschappij maatregelen. Zij werkt onder anderen samen met Rabobank Nederland maatregelen uit om kwetsbare ouderen te beschermen tegen financiële uitbuiting. In het najaar start de voorlichtingscampagne ‘Ouderen in veilige handen’. Financiële uitbuiting van ouderen krijgt daarin een prominente plek.

Meldpunt ‘Ouderenmishandeling in de zorg’

De bewindsvrouw schrijft ook dat het meldpunt ‘Ouderenmishandeling in de zorg’ 168 meldingen ontving in zes maanden tijd. Ongeveer 67 procent van de meldingen was afkomstig van kinderen of andere familieleden of bekenden van het mogelijke slachtoffer. ‘Het is belangrijk dat mensen veilig kunnen melden en dat mensen weten hoe ze moeten omgaan met ouderenmishandeling, want het komt voor’, aldus de staatssecretaris.

Crisisopvang en het huisverbod

Veldhuijzen van Zanten gaat in de brief ook in op de quickscan over crisisopvang en het huisverbod bij ouderenmishandeling die zij liet uitvoeren. Een van de belangrijkste conclusies van deze quickscan was dat beide instrumenten nog maar weinig worden toegepast bij ouderenmishandeling. Daarom is op basis van de quickscan een praktische handreiking voor gemeenten opgesteld. De handreiking is als een subwebsite opgenomen op deze website.