Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Blijf van m’n Lijf ZHZ biedt nu ook crisisopvang

22-06-2012

Stichting Blijf van m'n Lijf ZHZ biedt sinds deze maand ook crisisopvang aan vrouwen en kinderen die gevlucht zijn voor huiselijk geweld. Blijf ZHZ heeft een (geheime) locatie opengesteld voor vrouwen uit de regio Dordrecht. Deze crisisopvang is 24 uur per dag bereikbaar en biedt acute hulp aan vrouwen die voor korte tijd opvang nodig hebben.

Met de Crisisopvang voegt Blijf ZHZ een nieuw element toe aan haar aanbod. De crisisopvang biedt vrouwen (en kinderen) de mogelijkheid tot een time out. Tijdens deze periode wordt gekeken welk vervolgaanbod geschikt is, zoals ambulante hulpverlening in de eigen omgeving of opvang. Vervolgopvang kan zowel individueel als in groepsverband, binnen of buiten de regio Dordrecht plaatsvinden. Per situatie wordt gezocht naar de beste oplossing voor de vrouw en haar kinderen.

Met de uitbreiding van haar aanbod handelt Blijf ZHZ, mede op verzoek van de Gemeente Dordrecht, naar de meest actuele, landelijke inzichten en ontwikkelingen op het gebied van vrouwenopvang en de aanpak van huiselijk geweld. Tot die nieuwe inzichten behoort onder meer het zo veel mogelijk bieden van opvang en ambulante hulp in de eigen regio.

Systeemgerichte aanpak

Het ambulante aanbod is met name ook noodzakelijk omdat niet alle vrouwen in geweldsituaties hun huis willen verlaten: zij willen vooral dat het geweld stopt. Daarbij beperkt Blijf ZHZ zich niet tot hulp aan de vrouw en haar kinderen, maar richt zich op het hele gezin: de zogeheten systeemgerichte aanpak. Dit houdt in dat ook de (ex)partner nadrukkelijk wordt betrokken wordt in de aanpak van het geweld.

De begeleiding is erop gericht dat alle leden van het gezin samen werken aan het stoppen van het geweld. Daarnaast wordt, wanneer dat mogelijk blijkt, ook gewerkt aan het herstel van de relatie tussen de het slachtoffer en de pleger van het geweld. Blijf ZHZ biedt daarin deskundige hulp om zo het gezin weer een toekomst te geven.