Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kindermishandeling hoog op politieke agenda

22-08-2012

Kindermishandeling is voor bijna alle politieke partijen een belangrijk thema. Dat blijkt uit een overzicht dat het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de acht grootste partijen.

Gekozen is voor de acht politieke partijen die momenteel met vijf of meer zetels zitting hebben in de Tweede Kamer. Dat zijn CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP en VVD. Bijna alle partijen zijn voor de decentralisatie in de jeugdzorg. VVD, SP, CDA, D66 en GroenLinks noemen dit expliciet in hun programma. Daarnaast is de aanpak van kindermishandeling een belangrijk onderwerp. De PvdA meent dat alle organisaties die met kinderen te maken hebben, moeten werken met een meldcode kindermishandeling. De VVD en PVV willen zelfs een meldplicht.

Professionalisering

Verschillende partijen hebben ook aandacht voor verdere professionalisering in de jeugdsector. Goed opgeleide medewerkers zijn belangrijk in de jeugdzorg, bij de aanpak van kindermishandeling, maar ook in de kinderopvang.