Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

België past procedure uithuisplaatsing aan

23-04-2012

In België heeft de Kamercommissie Justitie vorige week unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd voor een snellere procedure bij uithuisplaatsing in geval van intrafamiliaal geweld. Daardoor kan de procureur een dader van huiselijk geweld onmiddellijk voor maximaal tien dagen uit de woning zetten wanneer er geweld dreigt of gepleegd is.

Op dit moment kan een slachtoffer van partnergeweld naar de vrederechter stappen om voorlopige maatregelen te vragen, maar dat neemt vaak enige tijd in beslag. De nieuwe wet laat toe dat de procureur onmiddellijk een uithuisplaatsing van maximaal tien dagen oplegt.

Het bevel gaat vervolgens naar de vrederechter, die beide partijen moet horen en die de uithuisplaatsing eventueel kan verlengen tot maximaal drie maanden. Het gaat overigens niet alleen om partnergeweld, maar ook om kindermishandeling en oudermishandeling.