Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eigen kracht-aanpak succesvol in Noord-Holland

23-07-2012

Bij gezinnen in Noord-Holland waar sprake is van een dreiging van huiselijk geweld of kindermishandeling, worden steeds vaker omstanders, zoals familie, vrienden of buren, ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit een proefproject van de GGD in de Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en de Gooi- en Vechtstreek met Eigen Kracht-conferenties.

Bij Eigen Kracht-conferenties wordt voor mensen die in een crisissituatie verkeren, allereerst gezocht naar hulp in eigen kring, alvorens een beroep te doen op professionals. Omstanders mogen ingrijpen wanneer ze zien dat afspraken veelal gemaakt onder begeleiding van een deskundige niet worden nagekomen. Dat verkort wachtlijsten en klaart de lucht vaak sneller. Al blijft de drempel om over problemen te praten met bekenden door schaamte hoog.

De afgelopen drie jaar zijn, mede dankzij subsidie van de provincie, 78 van zulke netwerken gerealiseerd; 39 in Kennemerland, 20 in t Gooi en 19 in de Noordkop. De centrumgemeenten scoren hierbij het hoogst.

Meer informatie