Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Doorstroom vrouwenopvang gestokt

24-07-2012

Er is een nijpend tekort aan opvangplaatsen voor slachtoffers van huiselijk geweld. Een van de redenen voor de druk is het stijgende aantal slachtoffers van mensenhandel dat aanspraak maakt op de opvang. Ook speelt mee dat deze buitenlandse vrouwen er lang soms jarenlang verblijven, omdat ze nergens anders heen kunnen. Hierdoor is de doorstroming gestokt.

“Het gebeurt nu dat we vrouwen die acuut opvang nodig hebben, niet kunnen plaatsen”, zo stelt voorzitter Jan Laurier van de Federatie Opvang in een interview met de Volkskrant. Het Coördinatiecentrum Mensenhandel (Comensha) zocht in 2011 voor 280 vrouwen een opvangplek, een kwart meer dan het jaar ervoor. Comensha hamert erop dat er opvang beschikbaar moet zijn voor deze doelgroep. Volgens Laurier ziet de vrouwenopvang het als haar taak deze vrouwen op te vangen. Maar noodgedwongen hebben sommige opvanghuizen bijvoorbeeld een quotum ingesteld voor deze doelgroep.

Advies

De opvanghuizen zijn met elkaar in gesprek gegaan om een oplossing te zoeken. In september komen ze met een advies waarin niet alleen zal worden gepleit voor meer capaciteit. Ook moet volgens de sector duidelijk worden wie de opvang moet betalen.