Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Tweede zwartboek over rechtspositie slachtoffers

27-09-2012

Slachtoffers van een gewelds- of een zedenmisdrijf voelen zich door rechters en het Openbaar Ministerie nog te vaak in de kou gezet. LANZS, het landelijk advocatennetwerk zedenslachtoffers, heeft daarom een Zwartboek deel 2 opgesteld. Dit tweede zwartboek is aangeboden aan de hoogste baas van het OM, Herman Bolhaar.

Zwartboek deel 2 is een aanvulling op het Zwartboek dat LANZS eind 2011 heeft samengesteld in het kader van het overleg met onder andere het ministerie van Justitie. Aan de totstandkoming van het zwartboek hebben meerdere partijen deelgenomen. Maar het waren voornamelijk de advocaten die in hun dagelijkse praktijk slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven rechtsbijstand verlenen die concrete voorbeelden hebben aangedragen.

Meer rechten

Sinds januari 2011 hebben de slachtoffers in de wet meer rechten gekregen. Maar er valt nog steeds veel te verbeteren. Zo hebben slachtoffers nog steeds geen vaste plaats in de rechtszaal en moeten zij en hun advocaten een plekje tussen het publiek zien te vinden, of aan de perstafel. Zowel de advocaten die slachtoffers bijstand verlenen, als de slachtoffers zelf vinden dat uitermate storend.

Volgens de advocaten is het aanstellen van duidelijke aanspreekpunten bij veel rechtbanken en het OM wel een stap vooruit. Maar dat mag niet in de plaats komen van de mogelijkheid om rechtstreeks contact te hebben met de officier van justitie die de zaak behandelt. De advocaten stuiten nog steeds op tegenwerking.

Verschillen

Verder zijn er grote verschillen per rechtbank en het OM. Zo krijgt de advocaat van een slachtoffer in het ene arrondissement inzage in het volledige strafdossier, terwijl hij het in het andere moet doen met een kopietje van de aangifte.