Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Burgemeester Hilversum legt 100ste huisverbod op

27-12-2012

De burgemeester van Hilversum heeft deze week voor de 100ste keer een huisverbod opgelegd. Gelet op de grote impact van huiselijk geweld is dit geen reden voor vreugde. Wel laat het zien dat de overheid ook achter de voordeur tegen geweld optreedt, slachtoffers beschermt en daders aanpakt.

Huisverbod

Sinds april 2009 wordt de Wet Tijdelijk Huisverbod toegepast in de gemeente Hilversum. Op grond van deze wet kan de burgemeester bij dreigend huiselijk geweld een huisverbod opleggen. De gemeente wil hiermee het aantal gevallen van huiselijk geweld verder terugdringen. Als gevolg van het verbod mag iemand die huiselijk geweld dreigt te plegen tien dagen zijn of haar woning niet meer in en gedurende die periode ook geen contact opnemen met partner of kinderen.

Wat houdt het verbod in?

Een huisverbod betekent dat de betrokkene onmiddellijk de woning moet verlaten. Ook betekent het een verbod tot het betreden van, zich ophouden bij of aanwezig zijn in de woning. Daarnaast is het verboden om contact te zoeken met de achterblijvers. Het huisverbod zorgt voor een afkoelingsperiode, waarin de hulpverlening op gang kan worden gebracht.

Het verbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Om het huisverbod en alle hulpverlening die op gang moet komen goed uit te voeren, zijn afspraken gemaakt met tal van instellingen die te maken hebben met daders en/of slachtoffers van huiselijk geweld. Zoals de politie en hulpverleningsinstanties.

Uitvoering

Na ieder opgelegd huisverbod wordt door de hulpofficier van justitie die ter plaatse is, de regionale zorgcoördinator ingeschakeld. Deze komt binnen één uur ter plaatse om de eerste afspraken te maken. Ook zal deze de uit huis geplaatste bellen en opzoeken. De burgemeester beslist na die tien dagen of het huisverbod kan worden beëindigd of dat het huisverbod verlengd moet worden.

Het huisverbod kan maximaal vier weken duren. In 36 van de 100 gevallen heeft de burgemeester besloten het huisverbod ook daadwerkelijk te verlengen. De coördinatie van de hulpverlening bij het huisverbod is in handen van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld van de regio Gooi en Vechtstreek.

Veiligheidsbeleid

Al vanaf 2003 wordt er in Hilversum samengewerkt tussen allerlei partijen om huiselijk geweld te bestrijden. De aanpak maakt deel uit van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Hilversum.