Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld geëvalueerd

28-09-2012

Politiefunctionarissen zijn steeds beter in staat eergerelateerd geweld te herkennen. Ook weten ze hoe te handelen bij deze signalen. De invoering van de methode van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) in de regio’s heeft hierbij volgens betrokkenen een belangrijke bijdrage geleverd. Dat blijkt uit een evaluatie van de strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld.

Het beleidsprogramma strafrechtelijke aanpak Eergerelateerd Geweld (EGG) eindigde op 1 januari 2011, na een looptijd van vijf jaar. DSP-groep voerde in opdracht van het WODC de evaluatie uit. Hierin wordt nagegaan wat er binnen het strafrechtelijke traject is gedaan om de doelstellingen te realiseren.

Vergroting weerbaarheid

Naast deskundigheidsbevordering van hulpverleners en politie en communicatie en samenwerking tussen verschillende betrokken instanties, hadden de doelen betrekking op vergroting van de weerbaarheid van slachtoffers en risicogemeenschappen.

Uitgebreide samenvatting