Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eerste ervaringen MST-CAN gepresenteerd

30-01-2012

Het MST-CAN behandelprogramma voor gezinnen waarin kindermishandeling en verwaarlozing plaatsvindt, loopt goed. Dat geldt ook voor de samenwerking met de ketenpartners en er zijn voldoende aanmeldingen. Afgelopen vrijdag 27 januari heeft het Amsterdamse MST-CAN behandelteam zijn eerste ervaringen gepresenteerd.

Als derde locatie in Europa kreeg Amsterdam in Nederland de primeur om te starten met een eerste MST-CAN behandelteam. In juni vorig jaar is de hoofdstad deze behandeling gestart voor gezinnen waarin kindermishandeling en verwaarlozing plaatsvindt. Het behandelprogramma MST-CAN richt zich op de behandeling van ernstige geweldpleging en verwaarlozing in gezinnen met kinderen tussen de zes en zeventien jaar.

MST-CAN

MST-CAN (Muti System Therapy Child Abuse and Neglect) is een intensieve behandeling, die plaats vindt in de thuissituatie, voor gezinnen met kinderen en pubers, die onder een door de rechter opgelegde maatregel vallen, omdat er zorgen zijn over lichamelijke mishandeling of verwaarlozing van deze kinderen. Dit behandelprogramma is in de laatste fase om zich evidence based te mogen noemen.

De behandeling is gericht op het voorkomen van uithuisplaatsing. Het doel van MST CAN is het verminderen van de ouderlijke gedragingen die leiden tot het misbruik en verwaarlozing, het terugdringen van het misbruik en verwaarlozing, het verminderen van de psychische klachten bij ouder en kind en versterken van netwerk om het gezin heen. De behandeling duurt 6 tot 9 maanden.

Meer informatie