Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Almere onderzoekt daling huisverboden

30-03-2012

In Almere worden steeds minder tijdelijke huisverboden opgelegd bij huiselijk geweld. Volgens een gemeentewoordvoerder komt dat doordat het opleggen van zo’n huisverbod voor de politie heel arbeidsintensief is.

In 2011 werden in Almere 21 huisverboden opgelegd. In 2010 waren dat er 23, dat was toen ook al een daling vergeleken met een jaar ervoor (27).

Procesaanpak

Naar aanleiding van deze aantallen heeft de gemeente onderzocht of en hoe het aantal huiselijk geweldzaken dat in aanmerking komt voor toetsing van het huisverbod, verhoogd kan worden. "Het aantal kan verhoogd worden door een verbetering van de procesaanpak, waardoor beter in beeld komt welke gevallen in aanmerking komen voor een huisverbod", aldus de gemeentevoordvoerder. Ook het verminderen van de administratieve last bij de politie zou verhogend werken.

Pilot

Op dit moment wordt een pilot voorbereid met de Blijf Groep, deze zal een deel van het administratieve proces op zich nemen. Ook de zorg voor de slachtoffers wordt overgenomen door de Blijfgroep. Dit zal een aanzienlijke tijdsbesparing voor de politie opleveren.

Naast een extra administratieve functie, worden taken van de Blijf Groep uitgebreid met een piketdienst. Verder blijft de rol van de Blijf Groep het zorg dragen voor de slachtoffers van huiselijk geweld en het gedeeltelijk invullen van het risico inventarisatieformulier.