Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Campagne eergerelateerd geweld: ‘Lege stoelen voorkomen’

30-05-2012

Maatschappelijke organisaties in Arnhem houden een voorlichtingscampagne voor onderwijspersoneel over eergerelateerd geweld. Zij willen hiermee voorkomen dat allochtone meisjes na hun vakantie niet op school terugkeren, maar als gevangene van hun familie in hun vaderland achterblijven.

Elan Expertisecentrum, Hera en ROC Rijn IJssel houden volgende week donderdag een bijeenkomst voor scholen, leerplichtambtenaren en jongerenhulpverleners. Zij reiken hen handvatten aan om signalen van eergerelateerd geweld te herkennen en vervolgens adequaat te reageren.

Onderduiken

Scholen wordt onder meer aangeraden samen met professionele hulpverleners (politie, jeugdzorg of een imam) een gesprek met het gezin te voeren waarin wordt aangegeven dat de school vermoedt dat de leerling niet terugkeert van vakantie. Een uiterste mogelijkheid is een meisje te adviseren onder te duiken.